با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
رزومه کارجویان
   دعوت به همکاری برای فرصت شغلی
مریم آدینه
 
ساکن قم 35 سال  محرد سرپرست خانوار گواهینامه ندارد شناسنامه صادره از سنندج
 

سوابق تحصیلی
1381 - 1383
 
دیپلم پرستاری  
 

سوابق کاری
1392 - 1399
 
پرستار سالمند
 

تخصص ها و مهارت ها

شغل های مورد درخواست
عنوان شغل درخواستی: منشی
نوع همکاری: تمام وقت - روزانه
حقوق مورد نظر: قانون کار
گروه مشاغل : منشی
علاقه به کار در شهرهای ترمینال , قم
عنوان شغل درخواستی: پرستاری
نوع همکاری: تمام وقت - روزانه
حقوق مورد نظر: قانون کار
گروه مشاغل : ساير مشاغل
علاقه به کار در شهرهای ترمینال , قم