با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
نگهبان | کاریابی | 1399/8/28

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 06:30     تا   18:30    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : فرقی ندارد
گروه مشاغل : نگهبان
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 6483   |   18 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
نگهبان | کاریابی | 1398/11/30
دارای سابقه کارنگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/12/3
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نگهبان | کارفرما | 1398/9/10

 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/9/12
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کارباشد.
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/7/2

 
 
نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1397/11/27

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/11/10

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/10/5

 
 
حراست | کاریابی | 1398/7/13
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حراست | کاریابی | 1398/7/15
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1397/6/5

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/5/25

 
 
نگهبان دوشیفت | کاریابی | 1398/1/20

 
 
نیروی نگهبان | کاریابی | 1397/5/13

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/3/23
بازنشسته ارگان دولتی یا کارخانه
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/3/9
دارای مهارت وسابقه کار وعدم سوپیشینه
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/3/8

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/3/8
انجام کارهای خدماتی ونظافت
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/2/8

 
 
نگهبان شیفت شب | کاریابی | 1397/1/29
دارای کارت پایان خدمت
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/7/3
دارای کارت پایان خدمت و روابط عمومی با
 
 
نگهبان شب | کاریابی | 1397/7/10

 
 
نگهبان شب | کاریابی | 1399/8/25
بازنشسته باشد،سالم و سرحال
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/11/16
دارای سابقه کار در زمینه نگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/11/19
دارای ناهار و صبحانه
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/12/9

 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/12/10

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/1/9
دارای ظاهر مناسب
 
 
نگهبان_شب | کاریابی | 1397/1/9
بازنشسته
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/10/9
بازنشسته
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/10/9

 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/10/28
دارای ظاهری بسیار ساده و منظم
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/11/7

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/9/5
دارای مهارت وسابقه کار و روابط عمومی بالا
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/9/5
دارای سابقه کار و روابط عمومی بالا
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/6/30

 
 
نگهبانی | کاریابی | 1396/10/24
دارای سابقه کار و انجام کارهای خدماتی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/4/31