با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
حراست | کاریابی | 1400/1/10
دارای سابقه کار و فیزیک مناسب دارای روابط عمومی بالا
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   16:00     به صورت 3شیفت گردشی
حداقل سابقه کار : 12   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : نگهبان
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 6804   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
نگهبان | کاریابی | 1400/1/25
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
حراست | کاریابی | 1399/5/13
دارای ظاهر آراسته دارای سابقه کار مرتبط (نگهبانی کارخانه)
 
 
سرایدار | کاریابی | 1398/12/5
دارای ضامن معتبر و چک وسفته
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/11/24

 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/9/27
دارای سابقه ی کار وروابط عمومی بالا متعهد
 
 
نگهبان | کارفرما | 1398/9/18

 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/10/14
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نگهبان شب | کاریابی | 1399/1/30

 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/11/5
دارای مهارت وسابقه کارنگهبانی
 
 
حراست | کاریابی | 1398/5/8
دارای سابقه ی کار مرتبط دراین زمینه
 
 
حراست | کاریابی | 1398/5/12
دارای مهارت وسابقه کار یا دراین زمینه آموزش دیده باشد
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/7/20
بازنشسته
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/7/24

 
 
فنی | کاریابی | 1398/7/25

 
 
اپراتور | کاریابی | 1398/7/25

 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/1/17
ترجیحا بازنشسته ی نظامی یا غیره-دارای وسیله ی نقلیه
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/1/23
ترجیحا بازنشسته نظامی
 
 
انتظامات | کاریابی | 1398/4/26
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/10/30
دارای سابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/11/1
دارای سابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/11/15
دارای یک واحد برای اسکان باخانواده+آب،برق،گاز
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/8/14

 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/6/25
دارای مهارت وسابقه ی کار نگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/7/6
دارای مهارت و سابقه ی کار-
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/2/25
دارای قد حداقل 170 دارای 3سال سابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/3/7
دارای 3سال سابقه کار نگهبانی قد حداقل 170
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/3/11
دارای 3سال سابقه کار مرتبط قد حداقل 170
 
 
حراست | کاریابی | 1399/5/14
دارای سابقه کار مرتبط نگهبانی کارخانه
 
 
حراست | کاریابی | 1399/4/16
دارای 3سال سابقه کار قد حداقل 170
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/11/4
دارای سابقه کار نگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/11/14
دارای سابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/11/18
دارای سابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/9/16
دارای سابقه کار نگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/12/6

 
 
نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1397/11/27

 
 
نیروی ساده(نگهبان) | کاریابی | 1397/11/17

 
 
نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1399/4/23
بازنشسته تامین اجتماعی نباشد
 
 
نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1399/4/24
بازنشسته تامین اجتماعی نباشد
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/5/30
دارای سابقه ی کارنگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/9/10
دارای سابقه نگهبانی و بیمه-دارای حکم بازنشستگی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/10/8

 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/2/9

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/3/21

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/1/21

 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/3/17
علاقه مند به کار نگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/5/11
دارای سابقه کار مرتبط نگهبانی(کارخانه)
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/6/13

 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/6/15

 
 
سرایدار | کاریابی | 1397/8/9
دارای محل سکونت-دارای فن بیان بالا
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/5/8
دارای تجربه کار نگهبانی آشنایی نسبی به امور فنی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/3/25
دارای 2 سال سابقه کار نگهبانی
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/8/17
آشنابا کامپیوتر،همراه بامسکن
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/2/21
دارای ضامن معتبر-دارای محل سکونت
 
 
سرایدار | کاریابی | 1398/3/5
ترجیحا دارای سابقه ی کار وضامن معتبر،دارای مکان برای اسکان
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/8/7
دارای سابقه کاری
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/7/11
دارای سابقه کار و ضامن معتبر
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/7/14
دارای مهارت وسابقه کار و دارای ضامن معتبر
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/9/5

 
 
نگهبان | کارفرما | 1396/7/16

 
 
سرایدار | کاریابی | 1397/12/9
بدون فرزند
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/10/3
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/8/9

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/3/28
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/4/16
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/5/3

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/8/13

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/8/14

 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/9/16

 
 
حراست | کاریابی | 1398/9/26
دارای سابقه ی کار
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/7/2
بازنشسته
 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/9/9

 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/2/23
بازنشسته باشد
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/2/7
بازنشسته-عدم استعمال دخانیات
 
 
نگهبان | کاریابی | 1399/6/26
بازنشسته باشد
 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/4/3
بازنشسته ودارای بیمه تامین اجتماعی
 
 
نگهبان_بازنشسته | کاریابی | 1397/2/23

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/11/6
حتما بازنشسته باشد
 
 
نگهبان | کارفرما | 1397/10/3

 
 
نگهبان بازنشسته | کاریابی | 1398/6/10

 
 
نگهبان | کاریابی | 1396/8/15

 
 
نگهبان | کاریابی | 1397/8/12

 
 
نگهبان | کاریابی | 1398/10/25
دارای مهارت وسابقه کار