با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/17
دارای مهارت در کار فنی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 06:00     تا   14:00     دارای اضافه کار تا ساعت 18
حداقل سابقه کار : 5   ماه
مدرک تحصیلی : فرقی ندارد
گروه مشاغل : کارگر ساده
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 6826   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/23

 
 
اپراتور | کاریابی | 1400/1/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/12/24
آشنا به دستگاه تزریق
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/12/27
ترجیحا آشنا به دستگاه تزریق پلاستیک آموزش پذیر باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/12/23
دارای 1حداقل سال سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/12/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/19
آشنا به دستگاه تولید
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/8
دارای توان جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/15
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/27
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/8/28

 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/8/9
ترجیحا دارای سابقه کار در زمینه مونتاژ و کار با دستگاه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/9
بسته بندی تجهیزات پزشکی
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/7/13
آشنا به امور فنی ، برق ، تاسیسات
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/7/12
آشنا به امور فنی دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/7/15
آشنا به امور فنی،ترجیحا دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1399/7/28
آشنا به امور فنی
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/8/17
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1399/7/9
آشنا به امور فنی سابقه کار در کارخانه داشته باشد
 
 
اپراتور_تولید | کاریابی | 1399/7/10
آشنا به امور فنی دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/5
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/14
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/18
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/19
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1399/11/8
دارای سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/25
ترجیحا دارای تجربه در کارتن سازی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/25
بسته بندی و نظافت
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/14
دارای دوره آموزشی می باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/20
بسته بندی کود شیمیایی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/9
جهت بسته بندی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/5
بسته بندی کودشیمیایی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/1
بسته بندی کود شیمیایی
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/6/6

 
 
اپراتور دستگاه | کاریابی | 1399/5/9

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/5/19

 
 
سیم پیچ | کاریابی | 1399/5/19
دارای مهارت در سیم پیچی
 
 
سیم پیچ | کاریابی | 1399/5/4
دراای سابقه و مهارت در کار سیم پیچی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/23
جهت مونتاژ دوچرخه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/25
مونتاژ دوچرخه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/1
حساسیت به بو نداشته باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/10
حساسیت به بو و رنگ نداشته باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/15
حساسیت به بو نداشته باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/24
حساسیت به بو نداشته باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/6
حساسیت به بو نداشته باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/9
حساسیت به بو نداشته باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/18
متعهد باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/14
دست به آچار باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/28

 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1399/2/22
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/31

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/13
عدم استعمال دخانیات
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/22
عدم استعمال دخانیات
 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1398/12/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/12
جداسازی دستمال کاغذی های مشکل دار از سالم
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/31

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/19
جداسازی دستمال کاغذی های سالم از مشکل دار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/10

 
 
خدمات | کاریابی | 1400/1/23
نظافت و خدمات اداری
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/4
مونتاژاسباب بازی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/1
آشنا به کارفنی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/21
دست به آچار باشد سیگاری نباشد ، عینکی نباشد ، چابک و کاری
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/22
دست به آچار،کاری و چابک سیگاری نباشد عینکی نباشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/30
دارای مهارت وسابقه کاردرکارخانه دستمال کاغذی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/15

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/10/15

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/10/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/3

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/10/2

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/10/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/20
کمی آشنا به دوربین های مداربسته
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/9/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/8

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/9/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/9/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/27

 
 
اپراتور دستگاه | کاریابی | 1398/9/5
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/1
ترجیحا دارای سابقه کاردرکارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/12

 
 
نیروی مونتاژکار | کاریابی | 1399/2/2
آشنا به کارفنی(دست به آچار)
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/7/16
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/4/24
آچار به دست
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/29
دست به آچار باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/29

 
 
نیروی اپراتور(تولید) | کاریابی | 1398/7/29
دارای مهارت وسابقه کاردر کارتزریق پلاستیک
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/29

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1398/7/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/6
عدم استعمال دخانیت-
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/10

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/18

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/20
دارای دوره ی آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/25

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/17
دارای مهارت وسابقه ی کار آشنابه دستگاه تزریق
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/14

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/6

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/5/31

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/26

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/1

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/7

 
 
خیاط | کاریابی | 1398/7/11
دارای مهارت وسابقه ی کار خیاطی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/11
دارای مهارت خیاطی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/5/1
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/29
ترجیحا آشنا به کارفنی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/26
دارای دوره ی آموزشی
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/4/26
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/23

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/3

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/6

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/8

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/29
دارای سابقه کاردر کارخانه برای آقایان
 
 
گارگر ساده | کاریابی | 1398/3/26

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/26
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/7
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/20

 
 
کارگرساده(تولید) | کاریابی | 1399/2/13

 
 
کارگرساده(خط تولید) | کاریابی | 1399/1/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/29

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/24

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/8/1
دارای یک هفته آزمایشی
 
 
نیروی ساده(فنرسازی) | کاریابی | 1398/2/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/11
دارای سابقه ی کار درکارخانه و دارای توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/17
ترجیحا دارای وسیله ی نقلیه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/30
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/23
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/19
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/4
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/13
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/12
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/6

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/14

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/26
عدم استعمال دخانیات
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/9
عدم استعمال دخانیات
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/18

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/2/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/8
بسته بندی ظروف یکبار مصرف
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/1/27
آشنا به تزریق پلاستیک
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/12

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/17

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/20

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1398/1/19
بسته بندی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/24
بسته بندی مواد شوینده
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/29

 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1399/2/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/11
تولید و بسته بندی مواد شوینده
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/5
تولید و بسته بندی مواد شوینده
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/15
تولید و بسته بندی شامپو و مواد بهداشتی
 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1398/1/5
دارای مهارت وسابقه کار دربسته بندی
 
 
نیروی ساده(خط تولید) | کاریابی | 1397/12/20

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/1/18

 
 
نیروی ساده(خط تولید) | کاریابی | 1398/1/25

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/3

 
 
سرپرست سالن | کاریابی | 1398/5/3

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/12/14

 
 
نیروی مونتاژکارموتورسیکلت | کاریابی | 1397/12/12
دارای مهارت وسابقه کاردرمونتاژموتورسیکلت
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1398/12/6
آشنا به موتورسازی و کارهای فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1398/12/17
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1398/12/25
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/8/17
آشنا به امور فنی قد بالای 168
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/7/21
آشنا به امور فنی قد حداقل168
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/8/6
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/8/1
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/7/27
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/7/14
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/6/30
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/6/31
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/7/12
آشنابه امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/8/19
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/9/16
دارای سابقه کار فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/11/4
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/11/18
آشنا به امور فنی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/23

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/12/14

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/7

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/9

 
 
کارگرساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/12/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/12/14

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/2/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/12/2

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/29
آشنا به مونتاژ