با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
حسابدار | کاریابی | 1400/6/18
دارای مهارت و سابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00     پنجشنبه ها 8صبح الی 13
حداقل سابقه کار : 36   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : امور مالی و حسابداری
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 7449   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
کارشناس_امورمالیاتی | کاریابی | 1400/5/25
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط-مسلط به اظهارنامه ارزش افزوده-آشنایی با صورت مالی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/15
آشنا به حقوق و دستمزد مسلط به آفیس
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1400/4/22
دارای مهارت در امور حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/22
آشنا به امور مالیاتی و بیمه
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/2/19
آشنا به حقوق و دستمزد مالیات فصلی ودارای سابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/1/25
آشنا به محیط کار
 
 
مدیرمالی | کاریابی | 1400/4/8
دارای سابقه کار مدیریتی
 
 
حسابدار انبار | کاریابی | 1399/11/20
مسلط به آفیس نرم افزار پارسیان
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/11/5
آشنا به راهکاران سیستم و همکاران سیستم
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/3/3
دارای سابقه کار در حوزه مالی و مالیاتی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/3/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری مالی | کاریابی | 1399/4/31
آشنا به امور حسابداری و اداری
 
 
نیروی اداری مالی | کاریابی | 1399/5/1
مسلط به نرم افزارهای حسابداری و امور اداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/3/22
مسلط به اکسل آشنا به برنامه دستیار
 
 
منشی حسابدار | کاریابی | 1399/3/19
آشنا به امور حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/10/16
مسلط به امور حسابداری مالی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/11/13
مسلط به امور حسابداری و مالی انجام امور اداری و حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/11/13
مسلط به امور حسابداری و مالی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/7/22
دارای مهارت وسابقه ی کار حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/7/15
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/6/10
مسلط به حاسب ملی
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1399/3/20
دارای مهارت در زمینه حسابداری
 
 
کارپرداز | کاریابی | 1399/10/20
آشنا به سیستم خرید آشنا به تنخواه گردان دارای ضامن معتبر
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/8
آشنا به حقوق و دستمزد و مالیات
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/28
آشنا به حقوق و دستمزد بهای تمام شده امور مالیاتی
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1400/4/24
دارای دوره آموزشی
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1400/1/22
دارای 3الی 4 سال سابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/30
آشنا به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/6/3
آشنا به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/9/30
دارای سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/7
مسلط به نرم افزار همکاران سیستم یا راهکاران سیستم
 
 
کمک_حسابدار | کاریابی | 1399/2/30
ثبت فاکتور،اشنا به امور بایگانی مالی،مسطل به آفیس
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/1
آشنا به اصول حسابداری،فاکتورزدن و اکسل دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/27
آشنا به امور حسابداری،ورد،اکسل
 
 
مدیرمالی | کاریابی | 1400/6/10
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به تراز مالی
 
 
نیروی مالی اداری | کاریابی | 1397/6/11
ترجیحا دارای سابقه ئ حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/3/10
دارای 2 سال سابقه کاری
 
 
سرپرست_حسابداری | کاریابی | 1399/3/12
تسلط به حسابداری صنعتی برنامه راهکاران سیستم
 
 
کارشناس_حسابداری | کاریابی | 1399/3/12
دارای مهارت در برنامه راهکاران سیستم ، هلو ، اکسل
 
 
کارشناس_مالی | کاریابی | 1399/2/23
مسلط به ورد و اکسل ، دارای 2سال سابقه کاری مرتبط آشنا به نرم افزار همکاران سیستم و هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/12
دارای مهارت و سابقه کار مرتبط
 
 
سرپرست حسابداری | کاریابی | 1399/10/10
تسلط کامل به فرآیندهای حسابداری آشنا به اصول مدیریت و سرپرستی افراد دارای سابقه کار مرتبط
 
 
کارشناس حسابداری | کاریابی | 1399/6/22
آشنایی کامل به امور حسابداری و بهای تمام شده
 
 
کارشناس مالی | کاریابی | 1399/5/22
آشنایی کامل با حوزه حسابداری
 
 
کارشناس مالی | کارفرما | 1400/1/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
سرپرست مالی | کارفرما | 1400/1/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/22
دارای 3سال سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1398/7/8
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/2/20
دارای سابقه کاری مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/6/29
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/5/10
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/12
مسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/18
دارای مهارت و یکسال سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/20
مسلط به هلو،دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/11/27
مسلط به نرم افزار اکسل-حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/2/25
آشنا به برنامه همکاران سیستم آشنا به امور تنخواه گردان
 
 
مدیرمالی | کاریابی | 1399/3/18
دارای 5 سال سابقه کار حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/1/30
آشنا به همکاران سیستم دارای 5سال سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1400/2/8
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/2/9
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/29
آشنا به همکاران سیستم آشنا به امور تنخواه گردان
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/3/17
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/12
مسلط به مجموعه آفیس
 
 
نیروی اداری | کارفرما | 1396/9/20
مسلط به مجموعه آفیس،آشنابه امورحسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/8/28
دارای سابقه کار ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/3/25
دارای 10سال سابقه کار مفید
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/3/1
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/12/20
دارای سابقه کار،مسلط به نرم افزار آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/19
دارای 4 سال سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/12/20
مسلط به نرم افزار آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/15
مسلط به نرم افزار آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/7/6

 
 
کمک انباردار | کارفرما | 1396/6/29
دارای2سال سابقه کاری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/8
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/8/8
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1399/6/5
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1399/5/21
دارای سابقه کار و مهارت
 
 
حسابدارصنعتی | کاریابی | 1400/6/4
آشنا به نرم افزارهای سیستم حسابداری،قوانین کار،قوانین مالیاتی و بیمه
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/3
آشنابه اموراداری وقوانین وزارت کار،مسلط به نرم افزارآفیس
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/7/24
مسلط به نرم افزارهای انبارداری
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/6/25
مسبط به آفیس،5سال سابقه کار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/1/24
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/9/1
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مدیر داخلی | کارفرما | 1396/6/1
مسلط به حسابداری ومالی_دارای سابقه و روابط عمومی بالا_فعال ومنظم و دارای روحیه مدیریت و کارتیمی و متعهد و مسئولیت پذیر.
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1396/6/28
حداقل2سال سابقه کاری
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1396/6/28
حداقل2سال سابقه کاری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/15
مسلط به نرم افزارهلو
 
 
تحصیلدار | کارفرما | 1396/5/18
آشنا به امور مرتبط باوصول مطالبات وچک
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1396/8/17
حداقل1سال سابقه کار