با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
حسابدار | کاریابی | 1400/6/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:30     تا   16:30    
حداقل سابقه کار : 24   ماه
مدرک تحصیلی : کاردانی , کارشناسی
گروه مشاغل : امور مالی و حسابداری
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 7452   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
حسابدار | کاریابی | 1400/6/11
آشنا به حقوق و دستمزد و ارزش افزوده دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/29
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/5/10
آشنا به نرم افزار سپیدار و کاوش دارای سابقه کار مفید
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/26
مسلط به هلو آشنا به کامپیوتر و اینترنت
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/15
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/13
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به برنامه آسان
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/4/14
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/5/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/3/29
دارای مهارت و سابقه کار دارای ظاهری آراسته
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/3/4
آشنا به حسابداری صنعتی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/2/26
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کمک حسابدار | کارفرما | 1400/3/12
آشنا به نرم افزار سپیدار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1399/11/29
آشنا به اصول اولیه حسابداری
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1399/12/2
آشنایی اولیه با حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/10/20
آشنا به اصول حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/10/22
آشنا به امور حسابداری نرم افزار آموزش داده می شود
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/9/30
مسلط به امور حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/9/10
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1399/8/26

 
 
صندوقدار | کاریابی | 1400/1/29
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/6/17
آشنا به نرم افزار سپیدار آشنا به امور مالیات و بیمه،حقوق و دستمزد
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/4/23
دارای سابقه کاری آشنا به نرم افزارهای حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/3/27
دارای مهارت و تجربه کاری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/3/29
ترجیحا آشنا به نرم افزار مالیران
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/4/4
ترجیحا آشنا به نرم افزار مالیران
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/2/22
دارای سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/9/24
دارای سابقه ی کار
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1399/3/26
دارای سابقه کاری و روابط عمومی بالا ترجیحا کار با نرم افزار حساب
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1400/1/22
دارای روابط عمومی بالا و سابقه کار مرتبط دارای مهارت فروشندگی
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1400/4/31
مسلط به ورد و اکسل آشنا به صندوقداری
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1400/5/2
دارای سابقه کار صندوقداری مسلط به ورد و اکسل
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1398/8/8
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/7/9
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/4/23
دارای مهارت در ورد واکسل وآشنابه امورحسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/1/14
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1399/4/26
آشنا به امور صندوقداری
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1399/7/9

 
 
صندوقدار | کاریابی | 1399/7/14

 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/15
دارای 3 سال سابقه کار و مهارت در زمینه امور مالیاتی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/18

 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/18

 
 
صندوقدار | کاریابی | 1397/7/3
دارای سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/6/20
دارای سابقه کار در حسابداری
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1397/6/6

 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/6/6
آشنا به امور حسابداری
 
 
نیروی حسابدار | کاریابی | 1397/5/16
آشنادبه نرم افزار هلو
 
 
نیروی صندوقداری | کاریابی | 1397/5/7
مسلط به صندوقداری
 
 
نیروی کارپرداز | کاریابی | 1397/5/13
انجام امور بانکی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/20
دارای مهارت وسابقه کار،آشنا به برنامه حاسب ملی،آشنا به امور مالیات و بیمه
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/12/13
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به برنامه حاسب
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/12/7
دارای مهارت و سابقه کار،آشنایی با نرم افزار حاسب
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/5/21
دارای سابقه حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/3/18
مسلط به نرم افزار هلو و سپید
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/12/3
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/12/3
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/12/2
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/12/2
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/11/28
دارای سابقه کار،باروابط عمومی بالا
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/11/23
دارای مهارت و سابقه کار،مسلط به نرم افزار سپیدز
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/8
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/11/7
آشنایی با حقوق ودستمزد،مالیات وبیمه
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/12/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/18
دارای مهارت و تجربه کاری آشنا به فتوشاپ
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/10
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به نرم افزار همکاران سیستم
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/11/7
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/11/27
مسلط به نرم افزار اکسل-حسابداری
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/10/4
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/4
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارمند اداری مالی | کاریابی | 1399/1/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/9/18
دارای سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/9/12
دارای2سال سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/11/8
حداقل3سال سابقه کار،مسلط به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/11/23
دارای3سال سابقه کار،مسلط به نرم افزار سپیدار
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1397/1/21
دارای مهارت وسابقه کارودارای روابط عمومی بالا
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/8/27
دارای سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/27
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/17
مسلط به نرم افزارهلو،توانایی درثبت فاکتورخرید وفروش
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/7/14
مسلط به حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/7/24
مسلط به حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/9/14
دارای2سال سابقه کاری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/7/26
مسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/9/12
3روز درهفته،10ساعت کار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1396/7/17
مسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/7/17
دارای سابقه کاری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/7/17
دارای 2سال سابقه کار
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/7/12
روابط عمومی بالا
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/7/12
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
فروشنده | کاریابی | 1396/7/12
روابط عمومی بالا، باسابقه کاری مرتبط
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/7/2
دارای سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/6/30
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/6/29
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
حسابدار | کارفرما | 1396/6/27
مسلط به نرم افزار هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/6/23
دارای مهارت و مسلط به سیستم مالی و حسابداری و 2سال سابقه کار
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/6/26
حداقل2سال سابقه کار
 
 
سرپرست انبار | کاریابی | 1396/7/23
دارای تجربه انبارداری سیستمی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/11/10
مسلط به نرم افزار حاسب ملی دارای سابقه کار صنعتی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/4/31
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/8/17
دارای 2 سال سابقه کار ترجیحا آشنا به نرم افزار حاسب
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/8/18
دارای 2 سال سابقه کار ترجیحا آشنا به حاسب
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/2/29
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/6/25
مسلط به نرم افزارهلو
 
 
تحصیلدار | کارفرما | 1396/7/16
دارای سابقه کاری
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1397/6/5
دارای روابط عمومی بالا
 
 
حسابدار | کارفرما | 1396/5/16
حداقل3سال سابقه کار،اشنا با برنامه های حسابداری