با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1401/5/19
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   16:00    
حداقل سابقه کار : 36   ماه
مدرک تحصیلی : کاردانی
گروه مشاغل : فنی
جذب کارجو از شهرهای سلفچگان
 
کد شغل: 9184   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
تکنسین برق صنعتی | کاریابی | 1401/3/10
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین الکترونیک | کاریابی | 1401/4/11
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1401/4/12
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/4/21
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به محیط کار صنعتی
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1401/4/22
آشنا به امور فنی و تجهیزات صنعتی دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین الکترونیک | کاریابی | 1401/4/22
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1401/6/12
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1401/6/12
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
سرپرست مکانیک | کاریابی | 1401/6/12
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
سرپرست مکانیک | کاریابی | 1401/6/19
دارای مهارت وسابقه کار در پیگیری امور محوله اجراPMوبرنامه ریزی تعمیر ونگهداری
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1401/3/2
آشنا به تعمیرات و نگهداری ماشین آلات صنعتی دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/12/18
دارای مهارت و سابقه کار در زمینه برق صنعتی
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/11/5
مسلط به برق صنعتی
 
 
تراشکار | کاریابی | 1400/10/22
دارای مهارت و سابقه کار در زمینه تراش cnc
 
 
تراشکار | کاریابی | 1400/11/10
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به تراشکاری دستی و با دستگاه cnc
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/1/25
آشنا به برقکاری و مکانیک
 
 
تکنسین برق صنعتی | کاریابی | 1400/10/4
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/6/22
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1401/6/22
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مکانیک | کاریابی | 1401/6/22
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1401/5/20
ترجیحا دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1401/5/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
پرسکار | کاریابی | 1401/5/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/5/27

 
 
تاسیسات | کاریابی | 1400/9/24
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/11/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/11/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/10/19
آشنابه پنوماتیک و ... دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/10/19
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به امور برق و دوره های مرتبط
 
 
تکنسین تاسیسات | کاریابی | 1400/9/1
دارایمهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/9/1
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین سیم پیچ | کاریابی | 1400/9/1
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/9/6
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تکنسین تاسیسات | کاریابی | 1400/9/6

 
 
تکنسین جوشکاری | کاریابی | 1400/9/6
دارای مهارت
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/9/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1400/8/8
دارای مهارت وسابقه کار دست به آچار باشد
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1400/9/16
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارشناس فنی پالایشگاه | کاریابی | 1400/10/23
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به تعمیرات ونگهداری تاسیسات پتروشیمی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/6/22
همراه با جای خواب
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/4/15
دارای سابقه کار در کارخانه آشنا به امور فنی
 
 
کارشناس فنی | کاریابی | 1401/4/16
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/6/6
دارای دوره کارآموزی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/6/3
آشنا به امور فنی دست به آچار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/6/3
آشنا به لحیم کاری آشنا به الکترونیک
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/5/6
آشنا به تابلو برق،نقشه خوانی،مونتاژتابلوبرق صنعتی
 
 
تراشکار | کاریابی | 1400/5/6
آشنا به دستگاه تراش دستی تبریز نقشه خوانی و قطعات مکانیکی
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/9/15

 
 
کارشناس تعمیرات و نگهداری | کاریابی | 1400/4/23
آشنا به الکتریکال و مکانیکال و تجهیزات پنوماتیک
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/10/4

 
 
تکنسین تاسیسات و نگهداری | کاریابی | 1401/6/24
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/8/24
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/11
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین برق صنعتی | کاریابی | 1400/3/5
مسلط به برق صنعتی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/3/4
آشنا به امور فنی و تعمیرات برق
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/3/2
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1400/2/12
دارای مهارت و سابقه کار دست به آچار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/24
دارای روابط عمومی بالا آشنا به امور فنی
 
 
جوشکار | کاریابی | 1400/1/23
دارای مهارت در زمینه جوشکاری و آهنگری
 
 
برقکار | کاریابی | 1400/1/24
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مکانیک | کاریابی | 1400/1/24
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مکانیک | کاریابی | 1400/2/5
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مهندس برق | کاریابی | 1400/2/5
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکاربرق | کاریابی | 1400/8/19
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
جوشکارco2 | کاریابی | 1400/1/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
پرسکار ضربه ای | کارفرما | 1400/1/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برشکارپروفیل | کاریابی | 1400/1/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برشکار ورق | کاریابی | 1400/1/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تراشکار | کاریابی | 1400/1/21

 
 
مکانیک خودرو | کاریابی | 1400/1/21
دارای مهارت فنی
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/11/26
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برشکار | کاریابی | 1399/11/26
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1399/11/8
آشنا به هیدرولیک،دارای سابقه کار در حوزه خودروسازی
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1399/11/8
ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه برق خودرو
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/10/6
جهت کار با دستگاه تولید ماسک
 
 
پشتیبان it | کاریابی | 1399/8/3
آشنا به دوربین مدار بسته و پشتیبانی فنی
 
 
نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1399/8/3
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکارماهر | کاریابی | 1399/8/10
دارای مهارت و سابقه کار در زمینه برق صنعتی و plc
 
 
کارشناس برق | کاریابی | 1399/5/13

 
 
مهندس مکانیک | کاریابی | 1399/5/13
ترجیحا دارای سابقه کار در زمینه فولاد
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/5/16
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1399/5/16
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارشناس برق | کاریابی | 1399/5/25
دارای مهارت در امور برقکاری
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/5/25
تسلط به جوش سر بالا
 
 
برقکار | کاریابی | 1399/5/25
تسلط به امور برقکاری
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/25
آشنایی با مهارت های مونتاژکاری و جوشکاری
 
 
کمک نقشه بردار | کاریابی | 1399/5/25
سریع و توانمند
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/6/1
مسلط به جوش سربالا
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/6/1
تسلط به مونتاژکاری و جوشکاری
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1399/6/1
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کمک نقشه بردار | کاریابی | 1399/6/1
توانمند و سریع
 
 
کارشناس برق | کاریابی | 1399/6/1
دارای مهارت در زمینه برقکاری صنعتی
 
 
کارشناس برق | کاریابی | 1399/6/18
آشنا به حوزه برقکاری صنعتی
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/6/19
تسلط به جوش سربالا
 
 
برشکار | کاریابی | 1399/6/19
دارای سابقه کار و مهارت
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/6/20
تسلط به مونتاژ و جوشکاری
 
 
برقکار | کاریابی | 1399/6/20
تسلط به برقکاری
 
 
اپراتورجرثقیل سقفی | کاریابی | 1399/6/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارشناس برق | کاریابی | 1399/7/1
دارای مهارت در برقکاری صنعتی
 
 
کمک نقشه بردار | کاریابی | 1399/7/1
سریع وتوانمند
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1399/7/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/7/6
تسلط به مونتاژکاریو جوشکاری
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/7/6
تسلط به جوش سربالا
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1400/2/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
لوله کش و تصفیه آب RO | کاریابی | 1400/2/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکار | کاریابی | 1400/2/6
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
مکانیک | کاریابی | 1400/2/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/2/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تراشکار | کاریابی | 1400/2/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
فرزکار | کاریابی | 1400/2/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1400/2/8
توانایی کار در خط تولید
 
 
سرپرست نت برق | کارفرما | 1400/2/1
آشنا به plc، تسلط کامل به طراحی تابلو برق،آشنا به نرم افزار eplan
 
 
سرپرست ابزاردقیق | کاریابی | 1400/2/1
تسلط به plc ، ابزار دقیق ،اتوماسیون صنعتی
 
 
تکنسین جوشکاری | کاریابی | 1400/2/1
مسلط به جوشکاری هواگاز ، جوش برق ، co2
 
 
تعمیرکار | کاریابی | 1400/2/2
تعمیر گیربکس پمپ هیدرولیک
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/2/11
آشنا به سیستم برق،ابزار دقیق،نت برق
 
 
جوشکار برق | کاریابی | 1400/5/19
دارای مهارت و سابقه کار در جوشکاری آرگون و جوشکاریco2
 
 
تکنسین تولید | کاریابی | 1400/6/4
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارشناس برق صنعتی | کاریابی | 1400/6/16
آشنا به برق صنعتی ، انواع تجهیزات ماشین آلات الکترویکی
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/10/5
دارای مهارت و سابقه کار در زمینه تولید فرآورده های تولیدی ،صنعتی و ...
 
 
کارشناس برق صنعتی | کاریابی | 1400/10/5
آشنا به انواع تجهیزات و ماشین آلات الکتریکی،الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز آشنا به ااینورترهای صنعتی
 
 
تکنسین جوشکاری | کاریابی | 1399/11/11
آشنا به هواگاز،جوش برق،co2
 
 
اپراتورفنی | کاریابی | 1399/11/11
دارای سابقه کار در کارخانه و با دستگاه
 
 
کاردان کریستال سازی | کاریابی | 1399/11/12
آشنا به تجهیزات صنعتی واحدهای تولیدی،آشنا به عناصر و مواد شیمیایی
 
 
اپراتور_دستگاه | کاریابی | 1399/3/7
دارای مهارت کار با دستگاه پرس،برش
 
 
مسئول آزمایشگاه | کاریابی | 1399/3/21
دارای 3 الی 4 سال سابقه کار در آزمایشگاه صنعتی
 
 
کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/3/22
دارای تجربه و سابقه کاری مرتبط
 
 
مهندس مکانیک | کاریابی | 1399/3/22
دارای 3 سال سابفه کاری مرتبط
 
 
کارشناس برنامه ریزی | کاریابی | 1399/3/22
دارای 3 سال سابقه کاری مرتبط
 
 
سرپرست نت برق | کاریابی | 1399/4/25

 
 
سرپرست نت برق(ابزاردقیق) | کاریابی | 1399/4/25
تخصص در plc زیمنس و ابزار دقیق
 
 
کارشناس نت ابزار دقیق | کاریابی | 1399/4/25
تخصص در plc زیمنس hmt و ابزار دقیق
 
 
رئیس برنامه ریزی | کاریابی | 1399/4/25
تولید و برنامه ریزی نت
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1399/4/25
آشنا به سیستم های برق و ابزار دقیق و نت برق
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1399/4/25
نت مکانیک
 
 
کارشناس مهندسی مکانیک | کاریابی | 1399/4/25
آشنایی با پمپ ها، بویلر،اکسیژن سازها
 
 
تکنسین جوشکاری | کاریابی | 1399/4/25
آشنا به هواگاز،جوش برق ،co2
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1399/5/12
آشنا به امور برق صنعتی
 
 
تکنسین برف | کاریابی | 1401/6/8
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به برق صنعتی و قدرت آشنا به تجهیزات و ماشین آلات الکتریکی
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1401/6/8
آشنایی با فرآیندهای مکانیکی و تاسیساتی دارای مهارت وسابقه کار آشنا با انواع پمپ های صنعتی
 
 
تکنسین تولید | کاریابی | 1399/11/21
دارای مهارت
 
 
تکنسین تولید | کاریابی | 1399/12/10

 
 
تکنسین تولید | کاریابی | 1400/1/15

 
 
نمونه بردار | کاریابی | 1400/1/15
نمونه برداری از مخازن و تانکرها
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1401/1/21
دارای مهارت و سابقه کار مونتاژ تابلو برق و کنترل
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/1/22
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به امور فنی و مونتاژدستگاه های صنعتی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/6/29

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/6/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی تاسیسات | کاریابی | 1397/8/21
دارای مهارت وسابقه کاردردیگ بخارومنبع آب
 
 
سرپرست مکانیک | کاریابی | 1398/7/8
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
جوشکار | کاریابی | 1397/8/15
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تراشکار | کاریابی | 1397/8/15
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارشناس_برق | کاریابی | 1397/2/15
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/2/9
دست به آچار باشد
 
 
کارشناس فروش اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
فروش سرویسهای اینترنت در بستر 2020 مخابرات (تلفنی)
 
 
کارشناس بازاریابی سرویسهای اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
تحلیل بازار، مذاکره با مشتری بصورت حضوری و تلفنی
 
 
کنترل_کیفیت | کاریابی | 1396/12/20
دارای سابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین تاسیسات | کاریابی | 1401/6/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/6/13
آشنا با تابلو برق صنعتی
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/5/4
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1396/11/29
دست به آچاربودن
 
 
برشکار | کاریابی | 1397/2/1
مسلط به قیچی ورق برق وفلزی-دارای عیدی وسنوات
 
 
برشکار | کاریابی | 1399/5/6
دارای مهارت و سابقه کار در برشکاری co2
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/6
دارای سابقه و مهارت
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1399/5/6
آشنا به امور فنی سابقه کار در کارخانه های فولاد
 
 
برشکار | کاریابی | 1399/5/7
دارای مهارت در برشکاری
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/7
آشنا به امور مونتاژکاری
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/7
آشنا به امور فنی
 
 
جوشکارco2 | کاریابی | 1399/12/17
مسلط به جوشکاری دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورcnc | کاریابی | 1399/12/17
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکارco2 | کاریابی | 1400/2/18
دارای 1 حداقل سال سابقه کار
 
 
اپراتور cnc | کاریابی | 1400/2/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مونتاژکارسوله | کاریابی | 1400/2/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مونتاژکار استراکچر | کاریابی | 1400/2/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
پانچ کار | کاریابی | 1400/2/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
دریل کار | کاریابی | 1400/2/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برشکار | کاریابی | 1400/10/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی تراشکار | کاریابی | 1397/4/12
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تزریق کار | کاریابی | 1396/6/29
دارای سابقه کاری،آشنا به دستگاه تزریق و بادکن
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1396/6/29
دارای مهارت و دست به آچار بودن
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1400/11/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مهندس_طراحی وچاپ | کاریابی | 1397/1/15
آشنا به سازه های فلزی ، مسلط به اتوکد ، آشنا به امور طراحی و چاپ
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1396/8/17
دارای سابقه کاردرمکانیکی دستگاه های ریسندگی والیاف
 
 
مدیرفنی | کارفرما | 1396/5/16
دارای5سال سابقه کار در محیط صنعتی ذوب،الیاف سازی
 
 
تکنسین فنی | کارفرما | 1396/5/16
دست به آچار