با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
حسابدار | کاریابی | 1401/11/2
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - زن مجرد بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 07:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 36   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : مالی و حسابداری
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 9676   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
مدیرحسابداری | کاریابی | 1402/11/2
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/7/8
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/4/19
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/4/12
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1401/12/24
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به حسابداری صنعتی، آشنا به واردات وصادرات،آشنا به امورمالیاتی،بیمه وحقوق ودستمزد
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1402/8/6
دارای مهارت در ورد و اکسل و سابقه کار مرتبط و دارای دوره ی آموزشی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/5/8
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط و مسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1401/11/4
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط ومسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1401/10/19
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/10/13
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/3/8
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و ترجیحا مسلط به نرم افزارسپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/5/21
دارای مهارت وسابقه کارحسابداری-مسلط به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1400/6/2
مسلط به حقوق و دستمزد و بیمه،مسلط به نرم افزار سپیدار
 
 
کارشناس حسابداری | کاریابی | 1401/10/14
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/6/27
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و مسلط به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار یا کمک حسابدار | کاریابی | 1402/10/16
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/4/17
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط،مسلط به ورود و خروج و حقوق و دستمزد
 
 
حسابدار | کاریابی | 1401/10/17
دارای مهارت وسابقه کار،مسلط به اکسل،آشنا به برنامه حسابداری دستیار،حسابداری انبار،شناخت فرآیند انبار وانبارگردانی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/2/13
دارای مهارت وسابقه کار،آشنا به حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/10/3
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/9/10
آشنابه نرم افزار سپیدار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/12/1
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/8/18
دارای مهارت و سابقه کار درحسابداری صنعتی
 
 
مدیرمالی | کاریابی | 1398/8/14
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به برنامه بیمه،حقوق ودستمزد و دارای ثابت
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/12

 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/7/29
دارای مهارت وسابقه کار و مسلط به برنامه حقوق و دستمزد
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/7/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/7/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/6/16

 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/6/11
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/8/1
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/8/16
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به برنامه بیمه،حقوق و دستمزد،دارایی ثابت
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/3/29

 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/3/20
دارای سابقه کاردرزمینه مالیات،بیمه،فیش حقوقی،بازرگانی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/3/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/3/13
دارای مهارت وسابقه ی کار،آشنا به قطعات صنعتی و مسلط بهoffic
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/4/30
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/2/26
دارای مهارت وسابقه ی کار-مسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/2/15
مسلط به برنامه بهای تمام شده
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1399/1/17
دارای مهارت وسابقه کار-آشنایی کامل با برنامه حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/2/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/11/15
ترجیحا آشنا به نرم افزارپارسینا و امورثبتی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/21

 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1397/12/6
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/2/14
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدارصنعتی | کاریابی | 1398/4/3
دارای سابقه کار وآشنابانرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/10/24
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به حاسب ملی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/9/28
دارای مهارت دربرنامه حاسب ملی و دارای سابقه کار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/6/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/24

 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/7/29
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/2/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
منشی | کاریابی | 1398/11/19
مسلط به ورد واکسل
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1397/7/30
دارای مهارت
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/7/15
مسلط به برنامه هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/12/5
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/11/11
دارای مهارت وسابقه کارمسلط به برنامه ارزش افزوده ودارایی وبیمه
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/11/15
دارای مهارت وسابقه کارمسلط به حسابداری ارزش افزوده،دارایی،دفتر
 
 
مدیرمالی | کاریابی | 1398/8/18
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/28
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/28
آشنا به نرم افزار حاسب
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1398/7/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/3/12
مسلط به برنامه همکاران سیستم
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/3/5

 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/29
دارای مهارت وسابقه
 
 
کمک_حسابدار | کاریابی | 1397/2/18
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا به یک نرم افزارحسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/9/7
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری(کمک حسابدار) | کاریابی | 1398/7/6
دارای مهارت وسابقه کاردرحسابداری
 
 
حسابدارصنعتی | کاریابی | 1397/7/8
مسلط به office-منظم ودقیق درکار
 
 
کمک_حسابدار | کاریابی | 1397/1/22
دارای مهارت
 
 
کمک حسابدار(منشی) | کاریابی | 1397/1/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/10/15
دارای مهارت وسابقه کار،مسلط به برنامه آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/10/8
دارای مهارت وسابقه کارو مسلط به برنامه آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/10/10
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/2/18
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/3/2
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/17
مسلط به برنامه هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/1/19
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کمک حسابدار(منشی) | کاریابی | 1397/4/10
آشنا با نرم افزار هلو
 
 
منشی(حسابدار) | کارفرما | 1398/10/26
دارای مهارت وسابقه کارحسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/7
دارای مهارت ومسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/11/27
مسلط به نرم افزار اکسل-حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/17
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به برنامه حاسب
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/24
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/26
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به نرم افزارحاسب واکسل
 
 
حسابدارمالیاتی | کاریابی | 1401/11/18
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط ومسلط به امورمالیاتی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/10/12
دارای مهارت وسابقه کار در زمینه صنعت
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/2/10
دارای مهارت وسابقه کاردرکارگزینی-نرم حقوق ودستمزد-مهارت در ورد واکسل
 
 
حسابدار | کاریابی | 1401/11/9
دارای مهارت وسابقه کارحسابداری و مسلط به ورد واکسل
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/2/11
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به نرم افزار همکاران سیستم
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/6/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/2
آشنا به برنامه همکاران سیستم وتنخواه داری
 
 
کمک_حسابدار | کاریابی | 1397/1/28
مسلط به نرم افزارهلو-ورد و اکسل
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/9/27
مسلط به هلو-مهارت در فاکتورزدن
 
 
نیروی_اداری مالی | کاریابی | 1396/9/22

 
 
حسابدار | کارفرما | 1396/9/1
مسلط به برنامه هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/3/29
دارای مهارت درحسابداری و مسلط به نرم افزار هلو
 
 
صندوقدار | کاریابی | 1396/8/29

 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/11/15
دارای مهارت و سابقه کار و مسلط به نرم افزارهلو-اکسل
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/29
مسلط به برنامه هلو
 
 
حسابدارصنعتی | کاریابی | 1397/6/7
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/6/7
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/6/17
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدارصنعتی | کاریابی | 1397/7/16
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/7/16
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1397/7/18
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/1
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/1
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/1
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/3/22
دارای مهارت وسابقه کاردرلیست حقوق و دستمزد،بیمه
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/23

 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/21
مسلط به آفیس،اینترنت،کدینگ،افتتاح و اختتام حساب،صدوربیمه،صورت حساب سود وزیان
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/14
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/24
دارای سفته
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/27
دارای ضامن معتبر وسفته
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/5/2

 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/8/27
دارای مهارت وسابقه کارحسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/7/9
دارای مهارت در برنامه آرین وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/2/30
دارای مهارت وسابقه کاردرکارخانه تولیدی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/3/19
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/3/23
دارای مهارت وسابقه کار ولی درصورتی که دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه معتبرباشد نیازی به سابقه نیست
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/6/6
دارای مهارت وسابقه ی کار(آشنا به امورمالی ومسلط به ورد واکسل)
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/14
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/7/25
دارای مهارت وسابقه کار حسابداری صنعتی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1402/10/5
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1396/6/26
دارای مهارت و سابقه به همراه صبحانه و ناهار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1396/6/22
دارای مهارت و سابقه
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/1/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
حسابدار | کارفرما | 1400/4/6
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تحصیلدار | کاریابی | 1396/6/15
دارای سابقه کاری بالا
 
 
حسابدار | کاریابی | 1401/11/23
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1401/12/6
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/1/19
دارای سابقه کارومهارت در جداول حسابداری
 
 
حسابدار | کارفرما | 1396/5/21
دارای مهارت و سابقه
 
 
حسابدار | کارفرما | 1400/10/6
آشنا به برنامه همکاران سیستم قم
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/2/10
دارای مهارت وسابقه کار درحسابداری صنعتی
 
 
حسابدارصنعتی | کاریابی | 1398/11/7
دارای مهارت وسابقه کار