با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
نیروی ساده | کاریابی | 1402/8/16

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   18:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : فرقی ندارد
گروه مشاغل : کارگر ساده
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 10177   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
نیروی بسته بندی | کاریابی | 1402/12/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/12/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/4/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/9/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/8/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/7/8

 
 
تخلیه بار | کاریابی | 1402/7/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/4/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/12/24

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1402/12/13

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1402/8/10
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1402/8/20
دارای مهارت در زمیته تولید در کارخانه
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1402/9/23
دارای مهارت وسابقه کاردر زمینه تولید در کارخانه
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1402/6/11
دارای مهارت وسابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/29

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1402/5/28
تولید رنگ
 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1402/5/28
تولید رنگ
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/4/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/4/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/3/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/3/2

 
 
اپراتور | کاریابی | 1401/12/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/1/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/8/27

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/12/15
دارای مهارت وسابقه کار درکارخانه
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/12/4
دارای مهارت وسابقه کار درکارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/8/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/1/16

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/12/20

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/11/19

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/10/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/10/3

 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1403/1/18
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و آشنا با ابزارآلات و کارفنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1402/7/15
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط با بُردالکترونیکی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/9/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/3/8

 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1402/5/22
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کارمرتبط
 
 
اپراتوردستگاه تزریق | کاریابی | 1401/9/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/1

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/9/6
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
اپراتورCNC | کاریابی | 1402/2/16
آشنا با اسپارک
 
 
اپراتور دستگاه | کاریابی | 1401/9/1
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/9/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/8/26
دارای مهارت و سابقه کار در کارخانه کار بارگیری و تخلیه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/8/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/7/24

 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1401/6/2
تخلیه و بارگیری کالا
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/9/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/3/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/12

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/5/2
دارای مهارت و سابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/3/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/3/8
دارای مهار ت وسابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/2/7
ترجیحا آشنا به امور فنی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/6/8
آشنا با کارهای فنی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/2/7

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/12/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/8/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/12/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/23
ترجیحا دارای سابقه کار در صنایع غذایی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/12/23

 
 
اپراتوردستگاه تراش | کاریابی | 1401/3/4
مسلط به کار با cnc
 
 
اپراتورCNC | کاریابی | 1403/4/17
ترجیحا دارای سابقه کار و همچنین دارای دوره آموزشی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/12/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/29
آشنا به امور فنی
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/12/22
دارای مهارت در زمینه plc و pvc
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/2/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتوراکسترودرلوله | کاریابی | 1401/4/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/2
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/29

 
 
اپراتور | کاریابی | 1402/7/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/31

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/5/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/18

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/9/18
بسته بندی یونولیت دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/4/9
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/4/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/4/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/9/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/8/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/2/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/3/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/12/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/9
بسته بندی شیرخشک
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/14

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/9/10
بسته بندی تجهیزات پزشکی
 
 
اپراتور | کاریابی | 1402/12/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/8/23
دارای مهارت و سابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/4/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/9
دارای مهارت و سابقه کار در خط تولید
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/11/9
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/10/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/11/2
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/4
بسته بندی تجهیزات پزشکی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/27
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتور دستگاه | کاریابی | 1401/1/15
دارای مهارت وسابقه کار در کارخانه سوسیس و کالباس
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/23

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/11/23
دارای قوای جسمانی تولید مخازن
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/12/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/10

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/7/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/6/6
دارای مهارت وسابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/6/10

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/7/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/12

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1402/2/23
دارای مهارت وسابقه کار درکارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/1/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/22
بسته بندی شکلات
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/23
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/30
دارای مهارت و سابقه کار در کارخانه بسته بندی شکلات
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/29
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/13
دست به آچار باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/28
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/25
دارای توانایی جسمی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/10/20

 
 
سرشیفت خط تولید | کاریابی | 1401/4/9
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/2/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/12/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/12/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/2/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/4/16

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/9/25

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/8/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/22

 
 
اپراتور | کاریابی | 1402/11/2
دارای سابقه کار مرتبط
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/11
ترجیحا دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/6/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/13

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/3/7
ترجیحا دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/3/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/6/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/16

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/10/8

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/8/4

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/7/10
دارای سابقه کارمرتبط قد حداقل 180
 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1400/10/20
مسلط به رانندگی لیفتراک دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/9/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/2/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/7/29