با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
رزومه کارجویان
   دعوت به همکاری برای فرصت شغلی
محسن فتحی
 
ساکن قم 31 سال  متاهل معافیت پزشکی سرپرست خانوار گواهینامه پایه 3 شناسنامه صادره از قم
 

سوابق تحصیلی
1388 - 1391
 
کارشناسی صنایع   آزاد قم
 
1393 - 1395
 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی   علوم تحقیقات
 

سوابق کاری
1398 - 1398
 
ویتابیکس
فروش
 

تخصص ها و مهارت ها
مسلط
 
زیان انگلیسی
 

شغل های مورد درخواست
عنوان شغل درخواستی: کارشناس فروش
نوع همکاری: تمام وقت - روزانه
حقوق مورد نظر: قانون کار
گروه مشاغل : فروشنده
علاقه به کار در شهرهای ترمینال , شکوهیه , قم
عنوان شغل درخواستی: نیروی اداری
نوع همکاری: تمام وقت - روزانه
حقوق مورد نظر: قانون کار
گروه مشاغل : اداری
علاقه به کار در شهرهای ترمینال , شکوهیه , قم