با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کارگرساده | کاریابی | 1403/2/29
دارای مهارت در کار فنی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 11469   |   منقضی شده  
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1403/2/29
دارای مهارت وسابقه کار در صنعت و ساختمان یا در زمینه ی فروش آسانسور
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 11470   |   منقضی شده  
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1403/2/27
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10469   |   منقضی شده  
 
نیروی ترخیص کار | کاریابی | 1403/2/26
دارای مهارت وسابقه کار در گمرک
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10467   |   منقضی شده  
 
منشی | کاریابی | 1403/2/26
دارای مهارت در ورد و اکسل ودارای روابط عمومی بالا
 
 
تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 10468   |   منقضی شده  
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/2/25

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه پاداش
 
کد شغل: 10466   |   منقضی شده  
 
تکنسین برق صنعتی | کاریابی | 1403/2/25
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10465   |   منقضی شده  
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1403/2/24
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و همچنین دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10463   |   منقضی شده  
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/2/24

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه غذا
 
کد شغل: 10464   |   منقضی شده  
 
مهندس مکانیک | کاریابی | 1403/2/23
دارای مکانی برای اسکان
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10460   |   منقضی شده  
 
مهندس برق | کاریابی | 1403/2/23
دارای مکانی برای اسکان
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10461   |   منقضی شده  
 
نگهبان | کاریابی | 1403/2/23
دارای مکانی برای اسکان
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10462   |   منقضی شده  
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/2/22
دارای مکانی برای اسکان
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10458   |   منقضی شده  
 
مهندس شیمی | کاریابی | 1403/2/22
دارای مکانی برای اسکان
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10459   |   منقضی شده  
 
نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1403/2/22
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10457   |   منقضی شده  
 
نیروی اداری | کاریابی | 1403/2/20
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10455   |   منقضی شده  
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/2/20

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10456   |   منقضی شده  
 
کارگرساده | کاریابی | 1403/2/19

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10453   |   منقضی شده  
 
تکنسین برق صنعتی | کاریابی | 1403/2/19
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10454   |   منقضی شده  
 
مشاورتلفنی | کاریابی | 1403/2/18
دارای دوره ی آموزشی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 10451   |   منقضی شده  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10