با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
برقکارصنعتی | کاریابی | 1401/7/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9378   |   22 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/7

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9376   |   22 روز مانده به انقضا  
 
انباردار | کاریابی | 1401/7/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9377   |   22 روز مانده به انقضا  
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/7/6
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به آفیس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9372   |   22 روز مانده به انقضا  
 
مهندس صنایع | کاریابی | 1401/7/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد بیمه سرویس
 
کد شغل: 9373   |   22 روز مانده به انقضا  
 
مهندس مکانیک | کاریابی | 1401/7/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9374   |   22 روز مانده به انقضا  
 
تراشکار | کاریابی | 1401/7/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9375   |   22 روز مانده به انقضا  
 
جوشکارآرگون | کاریابی | 1401/7/4
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9368   |   22 روز مانده به انقضا  
 
نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1401/7/4
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9369   |   22 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/4

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9370   |   22 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1401/7/4
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه مسکن سرویس
 
کد شغل: 9371   |   22 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1401/7/2
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط،مسلط به اصول واستانداردهای حسابداری
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9367   |   22 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/7/2
دارای مهارت فنی وسابقه کار در کارخانه و دارای دوره آموزشی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9362   |   22 روز مانده به انقضا  
 
کنترل کیفیت | کاریابی | 1401/7/2
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط،مسلط به کامپیوتر
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9363   |   22 روز مانده به انقضا  
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1401/7/2
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط،مسلط به کامپیوتر
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9364   |   22 روز مانده به انقضا  
 
خدمات | کاریابی | 1401/7/2
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9365   |   52 روز مانده به انقضا  
 
کنترل کیفیت | کاریابی | 1401/7/2
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9366   |   22 روز مانده به انقضا  
 
کارشناس آزمایشگاه | کاریابی | 1401/6/31
دارای مهارت و سابقه کار ترجیحا در صنعت خودرو
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9360   |   22 روز مانده به انقضا  
 
مهندس مکانیک | کاریابی | 1401/6/31
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9361   |   22 روز مانده به انقضا  
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1401/6/30
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کار مرتبط،مسلط به کامپیوتر
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9358   |   22 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10