با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/7/1
ترجیحا دارای مهارت و سابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7505   |   28 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/1
دارای کارت پایان خدمت یا معافیت کفالت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد بیمه سرویس
 
کد شغل: 3671   |   منقضی شده  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/7/1

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 3755   |   منقضی شده  
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/7/1
دارای مهارت کار با دستگاه پاکت سازی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7506   |   28 روز مانده به انقضا  
 
مهندس صنایع | کاریابی | 1400/7/1
آشنا به برنامه ریزی و کنترل موجودی،اجرای MRP بر روی اقلام مصرفی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7507   |   28 روز مانده به انقضا  
 
خدمات | کاریابی | 1400/6/31

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه هزینه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 7500   |   28 روز مانده به انقضا  
 
سرپرست تولید | کاریابی | 1400/6/31
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه هزینه ایاب و ذهاب غذا
 
کد شغل: 7501   |   28 روز مانده به انقضا  
 
خدمات | کاریابی | 1400/6/31

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7502   |   28 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/31

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7503   |   28 روز مانده به انقضا  
 
مسئول آزمایشگاه | کاریابی | 1400/6/31

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7504   |   28 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/30
آشنا به لحیم کاری و کار چوب
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 7496   |   28 روز مانده به انقضا  
 
نجار | کاریابی | 1400/6/30
برش کاری ،چوب و دورگیری
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 7497   |   28 روز مانده به انقضا  
 
مدیریت | کاریابی | 1400/6/30
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7498   |   28 روز مانده به انقضا  
 
مسئول ایمنی و بهداشت | کاریابی | 1400/6/30
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7499   |   28 روز مانده به انقضا  
 
مهندس برق صنعتی | کاریابی | 1400/6/30
دارای مهارت و سابقه کار مرتبط
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7493   |   28 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/30

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7494   |   28 روز مانده به انقضا  
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/6/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7495   |   28 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/29

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7488   |   28 روز مانده به انقضا  
 
راننده پایه یک | کاریابی | 1400/6/29
دارای گواهینامه معتبر مسلط به کار با کمپرسی و میکسر
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7489   |   28 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/29

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 7492   |   28 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10