با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/17

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9711   |   13 روز مانده به انقضا  
 
مهندس شیمی | کاریابی | 1401/11/17
مسلط به آفیس
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9709   |   13 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1401/11/17
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9710   |   13 روز مانده به انقضا  
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/11/16
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به برق صنعتی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9706   |   13 روز مانده به انقضا  
 
اپراتورمکانیک عمومی | کاریابی | 1401/11/16
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9707   |   13 روز مانده به انقضا  
 
جوشکار | کاریابی | 1401/11/16
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9708   |   13 روز مانده به انقضا  
 
مهندس برق | کاریابی | 1401/11/13
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کار برق صنعتی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9704   |   13 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/13

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9705   |   13 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1401/11/12
دارای مهارت درامورحسابداری
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9703   |   13 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/12

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9701   |   13 روز مانده به انقضا  
 
تکنسین تاسیسات | کاریابی | 1401/11/12
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط،آشنا به برق ومکانیک
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9702   |   13 روز مانده به انقضا  
 
منشی | کاریابی | 1401/11/11
دارای مهارت در اموراداری،حقوق ودستمزد،لیست بیمه ومالیات برحقوق وهمچنین دارای دوره آموزشی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9698   |   13 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1401/11/11
دارای مهارت وسابقه کار درامور حسابداری
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 9699   |   13 روز مانده به انقضا  
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/11/11
دارای مهارت وسابقه کار اداری وآشنا با ورد واکسل
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9700   |   13 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/11/10

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9697   |   13 روز مانده به انقضا  
 
مهندس شیمی | کاریابی | 1401/11/10
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9695   |   13 روز مانده به انقضا  
 
مهندس صنایع | کاریابی | 1401/11/10
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9696   |   13 روز مانده به انقضا  
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1401/11/9
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط ومسلط به ورد واکسل
 
 
تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه پاداش سرویس
 
کد شغل: 9693   |   13 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1401/11/9
دارای مهارت وسابقه کارحسابداری و مسلط به ورد واکسل
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 9694   |   13 روز مانده به انقضا  
 
نیروی_فروش | کاریابی | 1401/11/9
دارای مهارت جهت انجام پیگیری مطالبات وتماس با مشتریان
 
 
تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 9692   |   13 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10