با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کارگرساده | کاریابی | 1402/9/14

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10223   |   15 روز مانده به انقضا  
 
کارشناس صنایع | کاریابی | 1402/9/14
دارای دوره ی آموزشی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10224   |   15 روز مانده به انقضا  
 
مهندس مکانیک | کاریابی | 1402/9/13
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10221   |   15 روز مانده به انقضا  
 
تکنسین برق | کاریابی | 1402/9/13

 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10222   |   15 روز مانده به انقضا  
 
راننده | کاریابی | 1402/9/12
دارای گواهینامه پایه2
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 10219   |   15 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/9/12

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10220   |   15 روز مانده به انقضا  
 
اپراتورCNC | کاریابی | 1402/9/11
دارای دوره ی آموزشی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10218   |   15 روز مانده به انقضا  
 
آشپز | کاریابی | 1402/9/11
دارای مهارت وسابقه کار در طبخ غذاهای خانگی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10216   |   15 روز مانده به انقضا  
 
کمک آشپز | کاریابی | 1402/9/11
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10217   |   15 روز مانده به انقضا  
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/9/9
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10213   |   15 روز مانده به انقضا  
 
کارشناس بهداشت حرفه ای | کاریابی | 1402/9/9
دارای مهارت وسابقه کار درصنایع دارویی یا غذایی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10214   |   15 روز مانده به انقضا  
 
نیروی کنترل کیفیت | کاریابی | 1402/9/9
آشنا با ورد و اکسل،منظم و دقیق در آمارگیری و گزارش دهی ومسئولیت پذیری
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10215   |   15 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/9/7

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 10212   |   15 روز مانده به انقضا  
 
تکنسین مکانیک و برق | کاریابی | 1402/9/7
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10211   |   15 روز مانده به انقضا  
 
تزریقکارپلاستیک | کاریابی | 1402/9/6
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10210   |   15 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/9/6

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10209   |   15 روز مانده به انقضا  
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1402/9/5
آشنا باانبارداری سیستمی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10207   |   15 روز مانده به انقضا  
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/9/5
آشنا با کارهای فنی و جوشکاری co2
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10208   |   15 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1402/9/4

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد بیمه سرویس
 
کد شغل: 10205   |   15 روز مانده به انقضا  
 
نیروی فنی و تاسیسات | کاریابی | 1402/9/4
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 10206   |   15 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10