با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
رزومه کارجویان
   دعوت به همکاری برای فرصت شغلی
مجید نجاتی
 
ساکن قم 43 سال  متاهل معافیت پزشکی گواهینامه پایه 2 شناسنامه صادره از قم
 

سوابق تحصیلی
1367 - 1379
 
دیپلم کمک بهیار  
 

سوابق کاری
1396 - 1397
 
شهرداری
خدمات
 
1398 - 1398
 
شهرداری(پردیسان)
خدمات
 

تخصص ها و مهارت ها

شغل های مورد درخواست
عنوان شغل درخواستی: کارگرساده
نوع همکاری: تمام وقت - روزانه
حقوق مورد نظر: قانون کار
گروه مشاغل : کارگر ساده
علاقه به کار در شهرهای ترمینال , جاده قدیم قم-تهران , شکوهیه , قم
عنوان شغل درخواستی: خدمات
نوع همکاری: تمام وقت - روزانه
حقوق مورد نظر: قانون کار
گروه مشاغل : خدماتی و رفاهی
علاقه به کار در شهرهای پردیسان , ترمینال , جاده قدیم قم-تهران , شکوهیه , قم
عنوان شغل درخواستی: رانندگی
نوع همکاری: تمام وقت - روزانه
حقوق مورد نظر: قانون کار
گروه مشاغل : راننده
علاقه به کار در شهرهای پردیسان , ترمینال , جاده قدیم قم-تهران , شکوهیه , قم