با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
نیروی خیاط | کاریابی | 1402/8/17
دارای مهارت وسابقه کار در اتوکاری و زیگزال دوزی
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه پاداش
 
ساعت کار : از 08:00     تا   16:00    
حداقل سابقه کار : 12   ماه
مدرک تحصیلی : فرقی ندارد
گروه مشاغل : خیاطی
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 10178   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
خیاط | کاریابی | 1400/6/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
خیاط | کاریابی | 1398/5/23
دارای مهارت وسابقه ی کار(سردوزووسط کار)
 
 
نیروی خیاط ماهرونیمه ماهر | کاریابی | 1398/5/13
دارای مهارت درخیاطی درغیراین صورت دارای دوره ی آموزشی
 
 
راسته دوزی | کاریابی | 1398/2/8
دارای دوره ی آموزشی
 
 
خیاط صندل دوز | کاریابی | 1397/11/28
دارای مهارت وسابقه دوخت صندل
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/11/4
آشنایی به خیاطی
 
 
نیروی خیاط | کاریابی | 1397/9/13
دارای مهارت درخیاطی
 
 
خیاط ماهر | کاریابی | 1397/8/28
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
خیاط(راسته دوز،وسط کار،ساده دوز) | کاریابی | 1397/7/30
دارای دوره آموزشی
 
 
خیاط(راسته دوز و میان دوز) | کاریابی | 1397/7/4
دارای مهات و سابقه کار
 
 
خیاط(چرخکار) | کاریابی | 1397/6/26

 
 
خیاط | کاریابی | 1398/2/29
دارای مهارت درخیاطی
 
 
راسته دوز | کاریابی | 1397/6/24
دارای مهارت وسابقه کار و دارای دوره آموزشی
 
 
خیاط(چرخکار) | کاریابی | 1397/6/21
دارای سابقه کار در چرخکاری
 
 
نیروی وسط کار | کاریابی | 1397/6/18

 
 
چرخکار | کاریابی | 1397/6/13
زیگزال دوز ماهر
 
 
چرخکار(میان دوز) | کاریابی | 1397/6/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
چرخکار ماهر | کاریابی | 1397/6/10
دارای مهارت در راسته دوزی
 
 
چرخکار نیمه ماهر | کاریابی | 1397/6/10
دارای مهارت درراسته دوزی
 
 
چرخ کار | کاریابی | 1397/6/5
دارای مهارت درچرخ کاری
 
 
خیاط | کاریابی | 1397/6/3
راسته دوزی
 
 
خیاط | کاریابی | 1397/4/25
دارای سابقه کار
 
 
خیاط | کاریابی | 1397/5/1
دارای سابقه و مهارت کاردر زیگزال و راسته دوزی
 
 
نیروی_چرخکار | کاریابی | 1397/2/9
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
اتوکار | کاریابی | 1397/2/8

 
 
چرخ کار | کاریابی | 1397/2/8

 
 
کمک_چرخکار | کاریابی | 1397/2/8

 
 
خیاط | کاریابی | 1396/11/24
دارای مهارت وسابقه کار درخیاطی تک سوزنه و دوسوزنه
 
 
خیاط | کاریابی | 1396/11/3
دارای مهارت در راسته دوزی
 
 
خیاط | کاریابی | 1396/11/2
دارای مهارت
 
 
خیاط | کاریابی | 1396/11/1
دارای مهارت دردوخت مانتوی اسپرت
 
 
زیگزال_دوز | کاریابی | 1396/10/27
دارای مهارت و تجربه کار
 
 
میاندوزکار | کاریابی | 1396/10/27
دارای مهارت و تجربه کار
 
 
راسته_دوزکار | کاریابی | 1396/10/27
دارای مهارت و تجربه کار
 
 
سردوزکار | کاریابی | 1396/10/27
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راسته_کار | کاریابی | 1396/10/27
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
خیاط | کاریابی | 1396/10/24
دارای مهارت وسابقه کار در خیاطی
 
 
راسته_دوز | کاریابی | 1396/10/23
دارای مهارت
 
 
سردوز | کاریابی | 1396/10/23
دارای مهارت
 
 
چادر_دوز | کاریابی | 1396/10/23
مهارت در دوخت چادر و مقنعه
 
 
خیاط | کاریابی | 1396/11/12

 
 
کاردرمنزل | کاریابی | 1396/9/21
پس دوزی دور روسری
 
 
اتوکار | کاریابی | 1396/9/21

 
 
بسته بندی_لباس | کاریابی | 1396/9/21

 
 
مارک زدن_لباس | کاریابی | 1396/9/21

 
 
چرخکار | کاریابی | 1396/9/16

 
 
خیاط | کاریابی | 1397/5/9
راسته دوزی چادرمسافرتی
 
 
وسط کار و چسب زن | کاریابی | 1396/8/3

 
 
خیاط_وفاموس دوز | کاریابی | 1396/8/3
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
خیاط_راسته دوز | کاریابی | 1396/8/2