با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/8/29
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   18:00    
حداقل سابقه کار : 24   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع راهنمایی , مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : راننده
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 10199   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/3/2
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/6/2
دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/5/10
دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/8/2
دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/7/17
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/10/25
دارای گواهینامه معتبر دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده | کاریابی | 1400/12/14
دارای ماشین ایسوزو
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/2/9
ترجیحا دارای مهارت وسابقه
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/7/27
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط همچنین دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/8/18
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده | کاریابی | 1400/3/22
دارای گواهینامه پایه یک یا پایه 2 قدیم دارای ضامن معتبر
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/12/3
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/4/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده ایسوزو | کاریابی | 1399/4/9
دارای گواهینامه معتبر
 
 
راننده بیل مکانیکی | کاریابی | 1402/3/28
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و دارای گواهینامه بیل مکانیکی
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/12/11
دارای مهارت وسابقه کار و دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/31
انجام امور انبار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/11/20
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/12/4
دارای مهارت وسابقه کار و دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده_لیفتراک | کاریابی | 1399/4/12
دارای گواهینامه لیفتراک انجام امور انبار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/20
دارای گواهینامه لیفتراک انجام امور انبار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/2/13
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/3/1
دارای گواهینامه معتبر
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/5/5
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/6/30
دارای گواهینامه لیفتراک دارای مهارت در زمینه رانندگی
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/8/27
دارای مهارت در رانندگی لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/10/16
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/10/29
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/8/20
دارای مهارت وسابقه کار-دارای گواهینامه ی لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/6/25
دارای گواهینامه ی لیفتراک
 
 
راننده | کاریابی | 1398/12/22
دارای سابقه کاررانندگی و کارت هوشمند،کارت سلامت و دفترچه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/5/3
دارای مهارت وسابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/6/7
دارای مهارت و سابقه کار بالیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/3/19
دارای مهارت وسابقه
 
 
راننده سرویس | کاریابی | 1398/1/26

 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/2/17
دارای مهارت وسابقه کار و دارای گواهینامه ی لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/19

 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/21
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده ایسوزو | کاریابی | 1399/11/4
دارای گواهینامه پایه یک دارای کارت هوشمند
 
 
راننده ایسوزو | کاریابی | 1399/11/14
دارای کارت هوشمند ،دارای گواهینامه معتبر
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/10/14
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده ایسوزو | کاریابی | 1399/8/6
دارای کارت هوشمند سابقه کار دارای گواهینامه رانندگی
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/5/31
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/12/2
دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/12/9
دارای گواهینامه معتبر دارای مهار ت وسابقه کار
 
 
راننده پایه یک | کاریابی | 1401/6/21
دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه معتبر دارای کارت هوشمند
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/7/9
دارای مهارت وسابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/9/18
دارای سابقه ی کار
 
 
راننده | کاریابی | 1397/6/11
دارای گواهینامه پایه2یا1
 
 
رانننده | کاریابی | 1397/5/30
دارای ماشین،وانت، نیسان،پژوبه بالا
 
 
راننده_لیفتراک | کاریابی | 1397/3/5
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده_جرثقیل | کاریابی | 1397/2/29
دارای مهارت وسابقه رانندگی
 
 
راننده_جرثقیل سقفی | کاریابی | 1397/2/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1396/12/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده_لیفتراک | کاریابی | 1396/11/4
دارای مهارت وسابقه کارودارای گواهینامه لیفتراک و دارای مهارت در تعمیر ماشین لیفتراک
 
 
نیروی_فنی | کاریابی | 1400/5/23
دارای مهارت وسابقه کار در کارخانه
 
 
راننده_لیفتراک | کاریابی | 1400/5/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده مینی بوس | کاریابی | 1401/5/26
دارای وسیله نقلیه
 
 
راننده سرویس | کاریابی | 1396/10/3
همراه با ماشین
 
 
راننده وانت | کاریابی | 1400/6/20
دارای گواهینامه معتبر دارای وسیله نفلیه نیسان،مزدا
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/3/18
دارای مهارت وسابقه کار دارای گواهینامه معتبر
 
 
راننده جرثقیل | کاریابی | 1402/2/5
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/3/26
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده_سرویس | کاریابی | 1397/2/24
دارای مینی بوس مدل بالا دارای کولر و دفترچه تردد وبیمه
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/6/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/3/20
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/2/31
دارای مهارت وسابقه ی کار-دارای گواهینامه ی لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/11/28
دارای گواهینامه لیفتراک دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/2/25
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/3/1
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1401/12/9
دارای مهارت وسابقه کار و دارای گواهینامه ی لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1397/4/16
دارای گواهینامه و مهارت وسابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1397/8/29
دارای مهارت وسابقه کار ودارای گواهینامه رانندگی
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1396/12/10
دارای گواهینامه لیفتراک،با سابقه کار
 
 
راننده | کاریابی | 1396/7/15
دارای گواهینامه پایه 1
 
 
راننده | کاریابی | 1396/7/15
دارای گواهینامه پایه 2 و دارای ماشین طاق دار، چادردار و اتاق دار باشد
 
 
راننده_لیفتراک | کاریابی | 1396/10/18
دارای مهارت و سابقه کار سابقه کار در کارگاه آهنگری
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1396/10/19
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده_لیفتراک | کاریابی | 1397/6/19
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده تریلی | کاریابی | 1397/4/16
دارای مهارت وسابقه کار-دارای بیمه رانندگان
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1397/10/24
دارای مهارت وسابقه کار ودارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده تریلی | کاریابی | 1397/10/26
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده | کاریابی | 1401/5/9
دارای گواهینامه رانندگی ترجیحا دارای مهارت و سابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/4/18
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1402/3/10
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1396/7/24
دارای سابقه کاری
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1396/8/27
دارای مهارت،سابقه کار وگواهینامه
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/18
دارای گواهینامه معتبر دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/8/24
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
راننده پایه1 | کاریابی | 1396/9/12
دارای کارت هوشمند
 
 
راننده پایه1 | کاریابی | 1396/8/1
دارای کارت هوشمند
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1397/7/14
دارای گواهینامه و دارای مهارت وسابقه کاردرزمینه اسکلت سازی
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/7/8
دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/4/15
دارای گواهینامه معتبر
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1400/5/3
دارای مهارت و سابقه کار دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده_لیفتراک | کاریابی | 1400/6/2
دارای گواهینامه ی لیفتراک
 
 
راننده لیفتراک | کاریابی | 1397/10/4
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
راننده پایه2 | کارفرما | 1396/5/15
مسلط به رانندگی با ماشین های نیمه سنگین
 
 
راننده پایه 2 | کاریابی | 1397/2/29
دارای مهارت وسابقه رانندگی با ماشین های نیمه سنگین