با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
خدمات | کاریابی | 1399/8/25
آشنا به امور باغبانی،سالم،سرحال بازنشسته باشد
 
 
تمام وقت روزانه - مرد مجرد/متاهل سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   15:30     احتمال اضافه کار تا ساعت 19
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : فرقی ندارد
گروه مشاغل : خدماتی و رفاهی
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 6471   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
پرستارسالمند | کاریابی | 1399/7/23

 
 
خدمات | کاریابی | 1399/3/27
دارای ظاهر آراسته
 
 
پرستار | کاریابی | 1399/3/1
نگهداری از سالمند به صورت شبانه روزی
 
 
خدمات | کاریابی | 1399/2/24
انجام امور پذیرایی و نظافتی
 
 
خدمات | کاریابی | 1399/2/27

 
 
خدمات | کاریابی | 1399/3/3

 
 
خدمات | کاریابی | 1399/2/24
انجام امور نظافت ، ابیاری فضای سبز تخلیه بار
 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1399/1/25

 
 
خدمات | کاریابی | 1399/2/3

 
 
خدمات | کاریابی | 1398/9/23

 
 
خدمات | کاریابی | 1398/7/21
دارای روابط عمومی بالا-ظاهری مرتب ودارای نظم و دقت
 
 
خدمات | کاریابی | 1398/6/11

 
 
خدمات | کاریابی | 1398/5/27
دارای سابقه ی کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1398/4/22

 
 
سالن کار | کاریابی | 1398/4/17
دارای ظاهری مناسب-ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
پیک موتوری | کاریابی | 1398/2/5
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1398/11/28

 
 
سالن کار | کاریابی | 1398/11/28

 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/12/19

 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/11/6

 
 
| کاریابی | 1397/9/19

 
 
سالن کار | کاریابی | 1397/9/8

 
 
سالن دار | کاریابی | 1397/8/12
دارای ظاهری مناسب و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی خدماتی | کاریابی | 1397/7/16
دارای آراستگی ظاهری و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/7/14

 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/7/9

 
 
پرستار | کاریابی | 1397/7/4
نگهداری از سالمند
 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/7/4

 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/7/3
دارای توانایی کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1398/5/13

 
 
خدمات | کاریابی | 1397/6/17

 
 
مهمان داری | کاریابی | 1397/6/14
دارای ظاهری مناسب و روابط عمومی بالا
 
 
پرستار | کاریابی | 1397/6/14

 
 
خدمات | کاریابی | 1397/6/11

 
 
خدمات | کاریابی | 1397/6/6
دارای روابط عمومی خوب
 
 
خدمات | کاریابی | 1398/5/7

 
 
خدمات و پرستاری | کاریابی | 1397/6/13

 
 
پرستار | کاریابی | 1397/6/25

 
 
پرستاری از سالمند | کاریابی | 1397/5/30

 
 
نیروی نظافت | کاریابی | 1397/5/30

 
 
خدمات | کاریابی | 1397/5/25

 
 
نیروی نظافت | کاریابی | 1397/5/13

 
 
نیروی نظافت وخدمات | کاریابی | 1397/5/9
دارای مهارت وترجیحا سابقه کار
 
 
نیروی پارکبانی | کاریابی | 1397/5/7

 
 
خدمات | کاریابی | 1397/4/31

 
 
مهماندار | کاریابی | 1397/4/31
دارای ظاهری مرتب و روابط عمومی بالا
 
 
سالن کار | کاریابی | 1397/8/21

 
 
نیروی نگهداری وخدمات | کاریابی | 1397/3/7
همراه با یک واحد مسکونی به همراه خانواده
 
 
نیروی_خدمات | کاریابی | 1397/2/25
نداشتن سوپیشینه
 
 
نیروی خدماتی | کاریابی | 1397/5/7

 
 
سالن دار رستوران | کاریابی | 1397/5/7

 
 
سالن دار | کاریابی | 1397/8/12

 
 
فروشنده | کاریابی | 1397/2/23
انجام امور خدماتی ترجیحا ساکن صدوق و بلوار امین
 
 
خدمات | کاریابی | 1397/2/8

 
 
سرایدار | کاریابی | 1397/7/2
دارای روابط عمومی بالا و منظم به امور کار
 
 
نیروی_خدمات | کاریابی | 1397/1/28

 
 
نیروی_خدمات | کاریابی | 1397/2/8

 
 
سالن کار | کاریابی | 1396/12/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/12/9

 
 
خدمات | کاریابی | 1399/6/20

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/12/7

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/12/6
آشنا به پذیرایی-آشنا به امورفنی-
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/12/5

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/12/5

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/28
دارای سابقه کار
 
 
سالن کار | کاریابی | 1396/11/26
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/26
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
سالن کار | کاریابی | 1396/11/26
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/26
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
سالن_کار | کاریابی | 1397/2/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
سالن کار | کاریابی | 1397/4/2

 
 
سالن دار | کاریابی | 1397/4/30

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/23

 
 
رزروشن | کاریابی | 1396/11/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/25

 
 
رزروشن | کاریابی | 1396/11/25
دارای سابقه کار
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/21

 
 
نیروی نظافت | کاریابی | 1397/5/7

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/9

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/5

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/11/2

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/9/23

 
 
سالن دار | کاریابی | 1396/9/16

 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/9/5
دارای سابقه کار
 
 
سالن دار | کاریابی | 1396/9/9

 
 
سالن دار | کاریابی | 1396/9/7

 
 
سالن دار | کاریابی | 1396/9/7

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/8/27

 
 
سالن_کار | کاریابی | 1396/8/22

 
 
ظرف_شور | کاریابی | 1396/8/22

 
 
آشپزوخدمات | کاریابی | 1396/8/22

 
 
سالن کار | کاریابی | 1396/8/22

 
 
سالن_کار | کاریابی | 1396/8/13
دارای مهارت و سابقه کار و داری روابط عمومی بالا-دارای ظاهری آراسته ومنظم
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/8/11

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/8/10
دارای سابقه کار-روز کاری فقط سه روز درهفته می باشد
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/12/5
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
آشپزوخدمات | کاریابی | 1396/7/27

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/26

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/25

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/18
دوروز درماه مرخصی با حقوق
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/15

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/13

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/13

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/12

 
 
سالن_کار | کاریابی | 1396/7/12

 
 
خدمات | کاریابی | 1398/9/19
باادب منظم خوش برخورد
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/3
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
پرستار | کاریابی | 1396/7/3
پرستاری از سالمند
 
 
آبدارچی | کاریابی | 1396/6/30

 
 
خدمات | کارفرما | 1396/6/28

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/6/26

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/6/25
دارای مهارت
 
 
خدمات | کارفرما | 1396/6/22

 
 
خدمات | کارفرما | 1396/6/22
سابقه کارخدمات در کارخونه
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/6/19

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/7/11

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/6/19
5شنبه وجمعه تعطیل
 
 
خدمات | کاریابی | 1396/6/19

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/6/14

 
 
نظافت | کاریابی | 1396/6/14

 
 
نیروی_خدمات | کاریابی | 1397/2/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/6/3

 
 
خدمات | کاریابی | 1396/6/12

 
 
نظافت | کاریابی | 1396/6/7
دارای ظاهر خوب
 
 
نیروی پذیرش | کارفرما | 1396/6/7
آشنا به زبان عربی
 
 
نیروی خدمات | کاریابی | 1397/6/5

 
 
خدمات | کاریابی | 1398/8/25

 
 
سالن کار | کارفرما | 1396/6/6
دارای مهارت