با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
حسابدار | کاریابی | 1399/8/28
دارای سابقه کار ترجیحا آشنا به نرم افزار سپیدار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه پاداش سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   16:00     پنجشنبه ها 8صبح الی 15
حداقل سابقه کار : 36   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : امور مالی و حسابداری
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 6480   |   18 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
نیروی اداری مالی | کاریابی | 1399/4/31
آشنا به امور حسابداری و اداری
 
 
نیروی اداری مالی | کاریابی | 1399/5/1
مسلط به نرم افزارهای حسابداری و امور اداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/3/22
مسلط به اکسل آشنا به برنامه دستیار
 
 
منشی حسابدار | کاریابی | 1399/3/19
آشنا به امور حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/7/22
دارای مهارت وسابقه ی کار حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/7/15
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1399/3/20
دارای مهارت در زمینه حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/8
آشنا به حقوق و دستمزد و مالیات
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/28
آشنا به حقوق و دستمزد بهای تمام شده امور مالیاتی
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/30
آشنا به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/6/3
آشنا به نرم افزار سپیدار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/7
مسلط به نرم افزار همکاران سیستم یا راهکاران سیستم
 
 
کمک_حسابدار | کاریابی | 1399/2/30
ثبت فاکتور،اشنا به امور بایگانی مالی،مسطل به آفیس
 
 
نیروی مالی اداری | کاریابی | 1397/6/11
ترجیحا دارای سابقه ئ حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/3/10
دارای 2 سال سابقه کاری
 
 
سرپرست_حسابداری | کاریابی | 1399/3/12
تسلط به حسابداری صنعتی برنامه راهکاران سیستم
 
 
کارشناس_حسابداری | کاریابی | 1399/3/12
دارای مهارت در برنامه راهکاران سیستم ، هلو ، اکسل
 
 
کارشناس_مالی | کاریابی | 1399/2/23
مسلط به ورد و اکسل ، دارای 2سال سابقه کاری مرتبط آشنا به نرم افزار همکاران سیستم و هلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/12
دارای مهارت و سابقه کار مرتبط
 
 
کارشناس حسابداری | کاریابی | 1399/6/22
آشنایی کامل به امور حسابداری و بهای تمام شده
 
 
کارشناس مالی | کاریابی | 1399/5/22
آشنایی کامل با حوزه حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/8/22
دارای 3سال سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1398/7/8
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/12
مسلط به نرم افزارهلو
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/18
دارای مهارت و یکسال سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/20
مسلط به هلو،دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/11/27
مسلط به نرم افزار اکسل-حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/2/25
آشنا به برنامه همکاران سیستم آشنا به امور تنخواه گردان
 
 
مدیرمالی | کاریابی | 1399/3/18
دارای 5 سال سابقه کار حسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/5/29
آشنا به همکاران سیستم آشنا به امور تنخواه گردان
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/12
مسلط به مجموعه آفیس
 
 
نیروی اداری | کارفرما | 1396/9/20
مسلط به مجموعه آفیس،آشنابه امورحسابداری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/12/20
دارای سابقه کار،مسلط به نرم افزار آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/19
دارای 4 سال سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/12/20
مسلط به نرم افزار آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/15
مسلط به نرم افزار آرین
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/7/6

 
 
کمک انباردار | کارفرما | 1396/6/29
دارای2سال سابقه کاری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1397/2/8
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1399/6/5
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1399/5/21
دارای سابقه کار و مهارت
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/8/8
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/10/3
آشنابه اموراداری وقوانین وزارت کار،مسلط به نرم افزارآفیس
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/7/24
مسلط به نرم افزارهای انبارداری
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/6/25
مسبط به آفیس،5سال سابقه کار
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/1/24
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
حسابدار | کاریابی | 1399/9/1
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مدیر داخلی | کارفرما | 1396/6/1
مسلط به حسابداری ومالی_دارای سابقه و روابط عمومی بالا_فعال ومنظم و دارای روحیه مدیریت و کارتیمی و متعهد و مسئولیت پذیر.
 
 
حسابدار صنعتی | کاریابی | 1396/6/28
حداقل2سال سابقه کاری
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1396/6/28
حداقل2سال سابقه کاری
 
 
حسابدار | کاریابی | 1396/8/15
مسلط به نرم افزارهلو
 
 
تحصیلدار | کارفرما | 1396/5/18
آشنا به امور مرتبط باوصول مطالبات وچک
 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1396/8/17
حداقل1سال سابقه کار