با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
انباردار | کاریابی | 1399/9/11
آشنا به نرم افزار اکسل
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 06:30     تا   18:30    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : انباردار
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 6506   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
انباردار | کاریابی | 1399/9/5
ترجیحا آشنا به امور انبارداری سیستمی و دستی
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/10/2
آشنا به امور انبارداری
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/8/26
آشنا به امور انبارداری
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/6/4
آشنا به اصول انبارداری آموزش داده می شود
 
 
اپراتورانبار | کاریابی | 1399/6/5
آشنا به کامپیوتر
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/6/11
آشنا به انبارداری دستی
 
 
اپراتورانبار | کاریابی | 1399/5/21
آشنا به کامپیوتر
 
 
کمک_انباردار | کاریابی | 1399/2/24
آشنایی با کامپیوتر چیدمان و جابجایی بار
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/8/28

 
 
انباردار | کاریابی | 1399/9/18
مسلط به اکسل
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/12/17
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به برنامه حسابداری وکامپیوتر
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/11/23
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا به کامپیوتر
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/11/10
دارای مهارت وسابقه کار انبارداری-و مسلط به کامپیوتر
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1398/11/10
دارای مهارت وسابقه کار-
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/7/20
دارای مهارت وسابقه کارانبارداری سیستمی
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/6/11
دارای مهارت وسابقه ی کاردارای وسیله ی نقلیه
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/6/5
دارای مهارت وسابقه ی کاردرانبارداری سیستمی
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1398/6/3

 
 
انباداردستی | کاریابی | 1398/5/2
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/2/2

 
 
انباردار | کاریابی | 1398/2/18
گواهینامه ماشین
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/1/31

 
 
انباردار | کاریابی | 1398/12/19
دارای دوره آموزشی
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/1/21
دارای سابقه کار وآشنا به حسابداری
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1398/1/21
ترجیحا آشنا به سیستم همکاران
 
 
اپراتورانباردار | کاریابی | 1398/1/19
سابقه کارومهارت دربرنامه همکاران سیستم
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/11/27
مسلط به کامپیوتر-صدوربرگه خروج-30درصدشناخت ابزارآلات
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/11/1
آشنایی کامل با دارو وانبارداری
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/8/2

 
 
انباردار(کارگرموظف) | کاریابی | 1397/9/17
دارای تجربه کار
 
 
سرپرست انباروتوزیع | کاریابی | 1397/7/29
دارای مهارت وسابقه کاردرپخش ودارای چک ضمانتی150میلیونی
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/6/23
دارای مهارت وسابقه کارآشنابه کامپیوتر
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/7/25
دارای مهارت وسابقه کار و مسلط به برنامه هلو
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/6/31
دارای مهارت درانبارداری و سردخانه
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1397/4/6
ترجیحا دارای سابقه کارباشد
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/3/21
ساکن کلهر،میدان پلیس،15خرداد،شهرقائم
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/2/23
دارای سابقه کار
 
 
انباردار یا کمک انباردار | کاریابی | 1398/8/13

 
 
توزیع کننده_موادغذایی | کاریابی | 1397/1/29
دارای کارت پایان خدمت
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/1/29
دارای کارت پایان خدمت وآشنا با کامپیوتر و دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/11/10
دارای سابقه کارانبارداری
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1397/1/29
دارای گواهینامه موتورسیکلت
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/2/8
ترجیحا ساکن محدوده کلهری
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/9/21
ترجیحا ساکن محدوده کلهری
 
 
انبارداری | کاریابی | 1397/1/19

 
 
انبارداری | کاریابی | 1397/1/28

 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1396/11/24

 
 
انباردار | کاریابی | 1396/11/2
دارای سابقه کاروآشنا به کامپیوتر
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/2/16
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا به کامپیوتر
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/11/5
دارای مهارت در زمینه اکسل
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/11/2
دارای مهارت وسابقه کار و واردبه اکسل
 
 
انبارداردستی | کارفرما | 1396/10/16
دارای مهارت و سابقه کار درانبارداری
 
 
کمک_انباردار | کارفرما | 1396/10/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/2/26
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به کلیه امورانبار وپخش
 
 
انبارداریا کمک انباردار | کاریابی | 1397/2/8
دارای مهارت واضافه کار
 
 
انباردارسیستمی و دستی | کاریابی | 1398/3/23
دارای مهارت وسابقه کاردرپخش موادغذایی یا انبار
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/12/9
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردارسیستمی_ودستی | کاریابی | 1396/9/19
دارای سابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/9/4

 
 
انباردار | کاریابی | 1396/12/12
انباردارقطعات الکترونیک
 
 
انباردارقطعات الکترونیک | کاریابی | 1396/12/5
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا با نرم افزارهای انبارداری-دارای مهارت درکارهای فنی
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1396/12/16
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1396/12/17
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/8/3

 
 
انباردار | کاریابی | 1397/1/18
دارای ضامن معتبر،قادربه انجام ماموریت خارج استان، عدم سوءپیشینه،آشنابه روند مویرگی
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/12/6

 
 
انباردار | کاریابی | 1399/3/25
دارای سابقه کار انبارداری
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1399/5/20
آشنا به امور انبارداری آشنا به کار با سیستم
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/6/6
آشنا به کامپیوتر