با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کارگرانبار | کاریابی | 1399/12/13
آشنا به کلیه امور انبار و انبارگردانی دارای روحیه کار تیمی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 12   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : انباردار
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 6774   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
انباردار | کاریابی | 1399/12/3

 
 
انباردار | کاریابی | 1399/10/11

 
 
انباردار | کاریابی | 1399/9/15
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/4/23
دارای سابقه کار انبارداری آشنا به نرم افزار
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/2/21
آشنا به امور انبارداری
 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1399/2/16
دارای سابقه کاردرکارخانه
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/6/2
دارای مهارت در انبارداری سیستمی و دستی
 
 
نیروی انبار | کاریابی | 1399/6/3
جابجایی بار دارای مهارت در رانندگی لیفتراک آشنا به انباردای
 
 
نیروی سرپرست انبار | کاریابی | 1398/11/19
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به سیستم انبارداری
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/11/2
دارای مهارت در ورد واکسل
 
 
کمک انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/10/30
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا به کامپیوتر-
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/10/12
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/9/27
دارای سابقه ی کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/10/14
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1398/7/16
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/6/27
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/10/22
دارای مهارت وسابقه کار درانبارداری
 
 
انباردار و کمک انباردار | کاریابی | 1398/9/18
دارای مهارت وسابقه کار درانبارداری و لیفتراک
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/9/30
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/12/4
دارای مهارت وسابقه کار،آشنا به کامپیوتر و لیفتراک
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1399/1/20

 
 
انباردار | کاریابی | 1398/6/31
دارای مهارت وسابقه ی کارآشنابه کامپیوترولیفتراک
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/7/15
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1398/7/15
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/5/15
دارای مهارت وسابقه ی کارآشنابه کامپیوتر و لیفتراک
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1398/2/30
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
انباردارسیستمی ودستی | کاریابی | 1399/1/17
دارای مهارت وسابقه ی کار(دارای وسیله ی نقلیه)
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/12/6

 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1398/1/28
آشنا به اتصالات لوله آب-وسابقه کار ترجیحا
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1399/10/20
آشنا به نرم افزارهای انبارداری مسلط به آفیس
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1398/8/19
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به آفیس و زبان انگلیسی
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/9/28
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/6/3
مسلط به انبارداری سیستمی و دستی
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/5/30
مسلط به انبارداری دستی و سیستمی
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/11/27
مسلط به کامپیوتر-صدوربرگه خروج-30درصدشناخت ابزارآلات
 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1398/4/13
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
اپراتورانبار | کاریابی | 1399/1/20
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/9/7
آشنابه کامپیوتر
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1398/4/25

 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1397/8/26
دارای مهارت وسابقه کار درانبارداری سیستمی و جابه جایی قطعات
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/5/6
آشنا به آفیس
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1399/5/29
آشنا به انبارداری سیستمی و دستی آشنا به ورد و اکسل
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1399/6/22
کنترل حواله ها آشنایی با انبارداری دستی و سیستمی
 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1399/12/11
آشنا به کلیه کارهای انبار و انبارگردانی ،دارای روحیه کار تیمی
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/6/14
دارای گواهینامه لیفتراک ودارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/12/13
دارای گواهینامه لیفتراک
 
 
انباردار | کاریابی | 1396/11/18
دارای مهارت وسابقه کار درزمینه انبارداری
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/8/22
دارای مهارت وسابقه کاردرانبارداری سیستمی
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1398/4/9
دارای سابقه کار
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1397/1/22
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1397/2/2
آشنابه برنامه همکاران سیستم
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/2/10
دارای مهارت وسابقه کاردرمدیریت انبار-دارای مهارت دربرنامه همکاران سیستم
 
 
انباردار | کاریابی | 1397/2/15
دارای مهارت وسابقه کار درانبارداری-آشنابه برنامه همکاران سیستم
 
 
مدیرانبارداری | کاریابی | 1396/10/2
مسلط به انبارداری سیستمی-دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/3/25
دارای 3 سال سابقه کار انبارداری آشنا به نرم افزار نماد ایران مسلط به office
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/5/8
مسلط به نرم افزار نمادایران و آفیس
 
 
انبارداری | کاریابی | 1397/2/31
دارای مهارت وسابقه کار درترخیص وانبارداری
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/8/15
دارای سابقه کار
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/9/27
دارای مهارت و سایقه کار
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1396/12/10
با10سال سابقه کار
 
 
انباردارمحصول | کاریابی | 1398/4/5
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار محصول | کاریابی | 1398/2/12
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/9/2
مسلط به انبارداری سیستمی و دستی دارای مهارت و سابقه کار
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/4/1
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
انباردار | کاریابی | 1398/6/6

 
 
انباردار | کاریابی | 1396/10/23
دارای سابقه کار،مسلط به برنامه هلو،
 
 
انبارداردستی | کاریابی | 1398/3/19

 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/6/5
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1398/7/4
دارای مهارت وسابقه کارآشنا به انبارداری سیستمی
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1399/8/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کمک انباردار | کاریابی | 1399/8/15
مسلط به ورد و اکسل انجام سند زنی
 
 
انباردار | کاریابی | 1399/3/6
آشنا به اصول انبارداری آشنا به انبارداری سیستمی
 
 
انباردار سیستمی | کاریابی | 1399/4/31
آشنا به برنامه سپیدار یا مهفا
 
 
انباردارسیستمی | کاریابی | 1397/5/30
دارای مهارت وسابقه کار وآشنا به نرم افزارحسابداری، مسلط به نرم افزارoffice