با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
اپراتور | کاریابی | 1400/1/16
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه
 
ساعت کار : از 07:00     تا   14:30     و13:30الی21:30 به صورت گردشی
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : کارگر ساده
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 6813   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/30

 
 
نیروی انبار | کاریابی | 1399/11/29
انجام امور انبار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/3
جهت شست و شوی ظروف
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/25
نظافت و شست شو شوی ظرف
 
 
سالن کار | کاریابی | 1399/10/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/1

 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/6/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1399/6/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/30
پخش مواد شوینده
 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1399/5/21
جابجایی بار
 
 
نیروی انبار | کاریابی | 1399/6/5
توانایی خواندن نوشته های روی بسته بندی ها جابجایی بار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/16
جابجایی بار ،انبارگردانی (نیروی تحت پوشش کمیته امداد)
 
 
تونل زن وحفار | کاریابی | 1399/2/29
دارای مهارت
 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1399/2/31

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/9/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/4/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/7

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1399/1/26
دارای مهارت فنی و دست به آچار باشد
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1399/1/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/29

 
 
اپراتور خط تولید | کارفرما | 1398/11/27
با انگیزه و جوان مدرک تحصیلی: حداقل دیپلم به بالا حداکثر سن:35 مزایا: حقوق مکفی - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - اضافه کار - پاداش
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/23

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/10/10

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/10/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/8/22

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/9/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/19

 
 
کمک حسابدار | کاریابی | 1398/9/14
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/9/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/8/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/30

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1398/7/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/23

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/8/1
دارای دوره ی آموزشی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/21

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/31

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/13

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/24

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/9/16

 
 
رنگ کار چوب | کارفرما | 1398/6/7

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/5

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/3

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/6/24

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/28
دارای دوره ی آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/28

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/28
دارای سابقه ی کار
 
 
نیروی _ساده | کاریابی | 1398/5/26

 
 
نیرو ی ساده | کاریابی | 1398/5/23
دارای سابقه ی کار
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/23

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/22
دارای دوره ی آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/22

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/16

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/5
آشنا به قطعات و طراحی نرم افزارمدارالکترونیک
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/3

 
 
کارگرساده(بسته بندی) | کاریابی | 1398/5/2
دارای مهارت وسابقه دربسته بندی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/5/1
دارای دوره آموزشی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/12/3

 
 
نیروی ساده(فضای سبز) | کاریابی | 1398/4/30
دارای وسیله ی نقلیه باشد.
 
 
کارگرساده(بسته بندی) | کاریابی | 1398/4/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/18
دارای دوره ی آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/17

 
 
نیروی ساده(آزمایشگاه) | کاریابی | 1398/4/12

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/12

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/25

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/4/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/20

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1398/3/27
دارای مهارت و سابقه ی کار دربسته بندی سوهان
 
 
CNCکار | کاریابی | 1398/3/25
آشنابه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/22

 
 
حسابدار | کاریابی | 1398/8/1
دارای مهارت وسابقه ی کارآشنابه نرم افزارآسان
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/3/2

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/3/1

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/1
دارای موتورسیکلت
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/2/2
دارای جسمی قوی وسالم
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/1/29
دارای دوره آموزشی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/1/22
واردبه کار پلاستیک فریزر
 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1398/1/19
بسته بندی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/13

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/12/18

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/8

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/12/8
محل سکونت نزدیک کارگاه باشد
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/29

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/29

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/28
مدیریت پسماند خشک
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/27
دارای آموزش
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/25
دارای دوره آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/11/18

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/25
دارای عینک نباشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/11/4
آشنایی به خیاطی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/1
دارای دوره آموزشی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/3/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/3

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/22

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/6/23

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/8/2

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/16

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/10

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/10/16

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/10/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/3
دارای دوره آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/13
دارای دوره آموزشی
 
 
کارگرساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/11/15
دارای دوره آموزشی
 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/9/29

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/25

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/19
دارای دوره آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/22

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/9/17

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/11
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/9/10

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/9/5

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/27

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/26

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/15

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/7/22

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/8/15
دارای مهارت و سابقه کاردربسته بندی
 
 
نیروی گل کن(سوهان) | کاریابی | 1397/8/15
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/8/13
دارای مهارت وسابقه کاردربسته بندی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/9
تا حدودی آشنا به کارهای فنی باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/17

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/5

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/9/13

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/3

 
 
زیگزال دوز ومیان دوزکار | کاریابی | 1397/7/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/12

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/30
ترجیحا ساکن(15خرداد،آذر،پلیس،محللاتی)
 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1397/7/29

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1398/2/29

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/7/25

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/7/26

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/7/30

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/2/6

 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1399/2/22
مشکل جسمی نداشته باشد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/25
ساکن محدوده
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/31

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/7/10
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/1
توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/1
بسته بندی و چیدمان
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/2
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/2
چیدمان و بسته بندی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/7
دارای یکماه دوره آزمایشی و آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/23
دارای دوره آموزش درلابراتوآر دندانپزشکی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/24
دارای سه ماه دوره آموزشی با حقوق
 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/7/19

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/7/18

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/7/16

 
 
کارگرساده(انبار) | کاریابی | 1398/11/5

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/11
دارای مهارت وسابقه کار دربسته بندی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/4

 
 
پرستاری | کاریابی | 1397/7/8
دارای توانایی کار
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/4
پادوی خیاطی
 
 
اپراتور دستگاه | کاریابی | 1397/11/14

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/14

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/24

 
 
نیروی ساده(چرخکاری) | کاریابی | 1397/6/26
کار آموزش داده می شود
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/23

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/6/22

 
 
نیروی ساده(چاپ شابلن) | کاریابی | 1397/6/22

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/1
دارای آموزش
 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/6/21

 
 
سالن دار | کاریابی | 1397/6/20

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/6/18

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/6/15

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/6/13

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/6/12

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/6/12

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/6/12

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/6/7

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/6/7

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/6/5
کمی آشنا به کارفنی
 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/5/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/16

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/20

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/5/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/6
کمی آشنا به آشپزی
 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/5/2

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/20

 
 
نیروی ساده(سبزی پاک کردن) | کاریابی | 1397/4/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/4/5

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/3/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/3/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/3/13
دارای دوماه دوره آموزشی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/6/4

 
 
نیروی ساده | کارفرما | 1397/3/6

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/3/2

 
 
نیروی_ساده | کارفرما | 1397/2/30
فقط ساکن پردیسان باشند
 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/24

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/24

 
 
نیروی_بسته بندی | کاریابی | 1397/2/23

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/6/3

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/6/26

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/2/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/2/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/3/28

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/8

 
 
خردکردن سبزی بادستگاه | کاریابی | 1397/2/8
دارای مهارت وسابقه کاربا دستگاه
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/2/8

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/2/8

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/8

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/22
آشنا به کارفنی
 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/23

 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1396/12/16

 
 
نیروی_ساده | کارفرما | 1396/12/16

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1396/12/12

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1396/12/12

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1396/12/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/12/9

 
 
اپراتور سیستم | کاریابی | 1397/9/25
دارای سابقه کار و مهارت
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/25
سالم ، کاری
 
 
کارگرساده(بسته بند) | کاریابی | 1396/12/6

 
 
اپراتوردستگاه_پلاستیک | کاریابی | 1396/12/6

 
 
اپراتوردستگاه_پلاستیک | کاریابی | 1396/12/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/25

 
 
کارگرساده (تزریق_پلاستیک) | کاریابی | 1396/12/5

 
 
کارگرساده(بسته بندی) | کاریابی | 1396/11/30

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/23

 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1396/11/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/24
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
سالن_کار | کاریابی | 1397/1/21

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/4/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/3/27

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/3/13

 
 
کارگرساده(بسته بندی عطر) | کاریابی | 1396/11/21
دارای پاداش-هرسه ماه یکبارسفرمشهد بهمراه یکی ازاعضای خانواده یا دوست درصورت تمایل و هر شش ماه سفرکیش
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/21

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/21
هفته ای یک روز تعطیلی
 
 
کارگرساده | کارفرما | 1396/11/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/3/27

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/3
دارای گواهینامه موتورسیکلت
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/30

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/23

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/12/13

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/12/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/23

 
 
مونتاژ رویه صندل و کفش | کاریابی | 1396/10/19

 
 
کارکش_کفش | کاریابی | 1396/10/20

 
 
وسط کار_کفش | کاریابی | 1396/10/20

 
 
مونتاژ_کار | کاریابی | 1396/10/18
آشنا به قطعات الکترونیک و هویه کاری
 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1396/10/18

 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1396/10/18

 
 
کارگرساده | کارفرما | 1396/10/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/12/8

 
 
کارگرساده | کارفرما | 1396/10/13
جهت کار در انبار الکتریکی
 
 
نیروی_ساده | کارفرما | 1396/10/10

 
 
اپراتور(نیروی ساده) | کاریابی | 1397/5/2

 
 
اپراتور(نیروی ساده) | کاریابی | 1397/5/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/10/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/19
دارای سابقه کاردرکارخانه
 
 
اپراتور | کاریابی | 1396/10/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/10/2

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/9

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/6

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/9/25

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/25

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/2
بسته بندی مواد بهداشتی(اسپره و...)
 
 
اپراتور | کاریابی | 1397/6/15

 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1396/10/18

 
 
مونتاژگلدان | کاریابی | 1396/9/27

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/9/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/9/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/9/13

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/12/2

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/9/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/9/4

 
 
بسته بندی | کارفرما | 1396/9/1

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/8/24

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/17

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/8/22

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/8/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/11/4
دارای آموزش
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/8/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/8/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/8/6

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/8/3

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/12

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/2

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/4

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/28

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/1/25

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/8/3

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/7/27
همراه با آموزش
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/7/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/4

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/10/29

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/7/18

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/6/6

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/4/23
آشنا به تزریقات پلاستیک
 
 
مونتاژ اسباب بازی | کارفرما | 1396/8/2

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/7/17

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/11/2

 
 
نیروی چیدمان | کاریابی | 1397/7/4

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/7/12

 
 
نیروی_ماهر | کاریابی | 1396/7/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/7/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/7/11

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/7/11

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/7/10

 
 
کارگرساده(بسته بندی) | کاریابی | 1396/7/4

 
 
کارگرساده(انباردار) | کاریابی | 1396/7/3

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/7/1

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/6/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/12/14

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/11/4

 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/6/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/6/25

 
 
کارگر ساده | کارفرما | 1396/6/22

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1396/11/10
دارای سابقه کار صنعتی ساکن نیروگاه
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/8/1

 
 
کارگر_ساده | کاریابی | 1399/2/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/20
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/3/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/6/22
نیروی بسته بندی و داراری مهارت و روابط عمومی بالا در فروشندگی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/5/15

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/12/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/6/21

 
 
سرپرست کارگر(3نفر) | کارفرما | 1396/6/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/6/25