با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
بازاریاب | کاریابی | 1400/6/20
دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   16:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم , کاردانی
گروه مشاغل : ویزیتور
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 7451   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
بازرایاب | کاریابی | 1400/5/18

 
 
ویزیتور | کاریابی | 1400/4/19
دارای مهارت
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1400/4/16
دارای روابط عمومی بالا امکان کار در منزل به صورت تلفنی
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1400/4/19
دارای ضامن معتبر
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1400/4/28

 
 
ویزیتور | کاریابی | 1400/1/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
بازایاب میدانی | کاریابی | 1399/12/11
دارای سابقه کار و مهارت
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1399/11/19

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1400/1/17
دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1400/2/21

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1400/4/6
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1399/10/18
دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1399/10/6

 
 
بازاریاب حضوری | کاریابی | 1399/7/28
دارای دوره آموزشی می باشد
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1399/7/2
دارای وسیله نقلیه
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1399/5/20
دارای فن بیان و روابط عمومی بالا ترجیحا آشنا به کامپیوتر
 
 
بازاریاب میدانی | کاریابی | 1399/3/21
ثبت نام راننده
 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1399/3/21
دارای وسیله نقلیه
 
 
بازاریاب_تلفنی | کاریابی | 1399/2/23
آشنا به کامپیوتر ( برنامه اکسل)
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1399/5/26
دارای وسیله نقلیه
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1398/11/17
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1398/9/4
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1398/7/7
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1398/6/24
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1398/6/16
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1398/5/6
دارای مهارت وسابقه ی کاربازاریابی
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1398/5/3
دارای مهارت بازاریابی
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1398/2/28
دارای مهارت وسابقه کار درفروش-دارای محل سکونت
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1398/2/17
دارای وسیله ی نقلیه
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1398/2/16
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1398/1/18
ترجیحادارای سابقه کارآشنابه قم واطراف قم-دارای کارت پایان خدمت
 
 
بازاریاب مویرگی | کاریابی | 1398/2/29
دارای مهارت وسابقه کار-آشنابه فست فودها وتهیه غذاها وفروشگاهها
 
 
بازر یاب | کاریابی | 1397/12/11

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/12/2
دارای مهارت و روابط عمومی بالا
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/11/24
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی فروش | کاریابی | 1397/11/24
دارای روابط عمومی بالا
 
 
فروشنده | کاریابی | 1397/11/16
دارای سابقه کارفروش
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/10/27

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/10/11
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/10/6
دارای مهارت وسابقه کار و روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/10/9
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/9/27
دارای وسیله نقلیه
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/9/21
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1397/9/10
دارای مهارت وسابقه کار درفروش
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/8/22
دارای مهارت وسابقه کار ترجیحا
 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1397/8/7
دارای مهارت وسابقه کاردردوره بازاریابی و فروش
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/7/29
دارای مهارت وسابقه کاردرپخش-دارای چک ضمانت150میلیونی
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/7/25
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/7/4

 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1397/7/1
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1397/6/15
دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب حضوری | کاریابی | 1397/6/14
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
فروشنده | کاریابی | 1397/6/13

 
 
مدیر فروش | کاریابی | 1397/5/21

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/5/15
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریابی | کاریابی | 1397/5/7
بازاریابی با تلفن
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/6/10
دارای روابط عمومی بالا
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/4/25
دارای سابقه کار وروایط عمومی بالا
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/4/4

 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1397/7/30

 
 
بازاریاب حضوری | کاریابی | 1397/7/30

 
 
ویزیتور | کاریابی | 1399/11/6
سیگاری نباشد فعال باشد
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1399/11/7
سیگاری نباشد
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/2/26

 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/11/15
دارای دوره اموزشی،دارای ضامن معتبر+کارت پایان خدمت
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/11/10

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/5/30
دارای روابط عمومی بالا
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/6/19
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/7/8

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/9/14
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1396/12/8
بافن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/12/8
بافن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
مدیرفروش | کاریابی | 1397/5/21

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/5/21

 
 
ویزیتور | کاریابی | 1396/11/28
دارای سابقه کار،باروابط عمومی بالا
 
 
کارشناس فروش اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
فروش سرویسهای اینترنت در بستر 2020 مخابرات (تلفنی)
 
 
کارشناس بازاریابی سرویسهای اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
تحلیل بازار، مذاکره با مشتری بصورت حضوری و تلفنی
 
 
ویزیتورحضوری | کاریابی | 1396/11/24

 
 
ویزیتوردورکار | کاریابی | 1396/11/24

 
 
بازاریاب_حضوری | کاریابی | 1396/11/21
دارای ظاهری مناسب
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1396/11/16
دارای مهارت و سابقه کار در زمینه بازاریابی ودارای روابط عمومی و فن بیان بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/11/5

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/10/28

 
 
ویزیتورحضوری | کاریابی | 1396/12/13

 
 
ویزیتور | کاریابی | 1396/10/9
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
بازاریاب تلفنی | کاریابی | 1396/8/6

 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/8/2
دارای سابقه کار و روابط عمومی بالا و ظاهری مناسب
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1397/1/18
قادربه انجام ماموریت خارج استان، عدم سوءپیشینه، دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازار یاب تلفنی | کاریابی | 1396/7/29
فن بیان بالا
 
 
ویزیتوردار | کاریابی | 1396/7/27
دارای 3 سال سابقه کار-حقوق ثابت+پورسانت+پاداش+عیدی+سنوات
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/7/26
دارای سابقه کاری
 
 
نیروی فروش | کاریابی | 1396/7/26
دارای روابط عمومی بالا و سابقه کاری
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/7/24

 
 
بازاریاب_تلفنی | کاریابی | 1397/3/3
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/7/19
دارای مهارت وسابقه کاری
 
 
ویزیتور | کارفرما | 1396/7/16
دارای سابقه کار وروابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/7/15

 
 
بازار یاب | کاریابی | 1396/7/12
دارای سابقه کارفروشندگی
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/7/11
با روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/7/10

 
 
نیروی فروش | کاریابی | 1396/7/4
دارای سابقه کاری مرتبط
 
 
ویزیتورتلفنی | کاریابی | 1396/7/3
آشنا به حسابداری
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1396/6/30
دارای روابط عمومی بالا
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1396/6/30
دارای روابط عمومی بالا،سابقه پخش مویرگی
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1396/6/29
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
بازاریاب | کارفرما | 1396/6/22
همراه با وسیله نقلیه،آشنایی با مناطق تهران
 
 
ویزیتور | کاریابی | 1397/12/20
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کاردرویزیتوری
 
 
بازاریاب | کاریابی | 1396/7/11
با روابط عمومی وفن بیان بالا
 
 
بازار یاب | کاریابی | 1396/6/16
دارای روابط عمومی بالا
 
 
بازاریاب | کارفرما | 1396/6/6
دارای روابط عمومی بالا و سابقه کاری