با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
نیروی اداری | کاریابی | 1400/6/21
مسلط به ورد،اکسل،امورمالی
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 08:00     تا   16:00    
حداقل سابقه کار : 24   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : اداری
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 7458   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
نیروی اداری | کارفرما | 1400/6/11
مسلط به آفیس و حسابداری مقدماتی دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/6/23
مسلط به تایپ،ورد ،اکسل ،فتوشاپ
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1400/5/31
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به فتوشاپ،ورد و اکسل
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/4/23
مسلط به ورد و اکسل،آشنا به زبان انگلیسی آشنا به نامه نگاری و امور بایگانی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/4/8
دارای روابط عمومی بالا دارای مهارت و سابقه کار ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی
 
 
کارمنداداری | کاریابی | 1399/12/4
آشنا به کامپیوتر دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
کارمنداداری | کاریابی | 1399/8/20
مسلط به آفیس
 
 
کارمنداداری | کاریابی | 1399/8/22
مسلط به آفیس دارای 3سال سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/6/6
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری مالی | کاریابی | 1399/4/31
آشنا به امور حسابداری و اداری
 
 
نیروی اداری مالی | کاریابی | 1399/5/1
مسلط به نرم افزارهای حسابداری و امور اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/4/3
مسلط به نرم افزار حسابداری هلو مسلط به ورد و اکسل
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1399/5/11
مسلط به امور اداری مسلط به ورد و اکسل و آشنا به امور خرید
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/2/16
دارای مهارت درکامپیوتر و کاراداری
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1399/3/13
آشنا به کامپیوتر دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/8/12
مسلط به زبان انگلیسی جهت مکاتبه و نامه نگاری مسلط به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/11/13
مسلط به امور حسابداری و مالی انجام امور اداری و حسابداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/8/27
مسلط به زبان انگلیسی مسلط به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/7/15
مسلط به آفیس و زبان انگلیسی مکاتبه و ترجمه
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/4/8
ترجیحا آشنا به حسابداری دارای روابط عمومی بالا مسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/11/6
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/10/15
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/19
دارای مهارت وسابقه کار اداری و آشنابه ثبت حقوق و دستمزد و بیمه
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/10/14
ترجیحا دارای مهارت وسابقه کار
 
 
اداری(حسابدار) | کاریابی | 1398/9/4
ترجیحا دارای سابقه کارمسلط به هلو
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/8/13
مسلط به نرم افزارکتیا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/7/28
آشنا به کامپیوتر-دارای روابط عمومی بالا،دارای سابقه کار-دارای وسیله ی نقلیه باشد.
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/8/13
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
اداری | کاریابی | 1398/7/22
دارای مهارت وسابقه ی کارمسلط به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/10
آشنا به ورد و اکسل دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مسئول اداری | کاریابی | 1398/9/6
دارای مهارت وسابقه کار اداری
 
 
نیروی اداری تولیدی | کاریابی | 1398/4/29

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/4/17
مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر
 
 
اداری | کاریابی | 1398/4/11
مسلط به کامپیوتر
 
 
اداری | کاریابی | 1398/11/3
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/1/10
مسلط به ورد و اکسل دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
تکنسین آزمایشگاه | کاریابی | 1398/2/9
اصالتا قمی یا ساکن قم
 
 
تکنسین آزمایشگاه | کاریابی | 1398/2/9

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/2/4
آشنا به اموراداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/4/8
مسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/4/11
آشنا به ورد و اکسل انجام امور کارپردازی
 
 
اداری(ترخیص کالا) | کاریابی | 1399/1/24
دارای مهارت وسابقه کار،آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری(کارگزینی) | کاریابی | 1399/2/17
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به کامپیوتر
 
 
متصدی صدورسند | کاریابی | 1398/8/29
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به ورد واکسل وoffice
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/9/2
دارای مهارت در ورد واکسل و آفیس
 
 
متصدی امورسند | کاریابی | 1397/12/12
آشنا به کامپیوتر-کارجابه جایی موتورسیکلت
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/12/1
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به ورد واکسل
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/1/28
دارای سابقه کار مرتبط
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/2/20
دارای سابقه کاری مرتبط مسلط به ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/20
دارای مهارت و سابقه کار اداری و دفتری
 
 
منشی_اداری | کاریابی | 1400/5/30
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا به نامه نگاری-مسلط به ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/6/6
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به ورد و اکسل و امور دفتری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/4/19
دارای مهارت در ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/2
آشنا به حسابداری و امور انبارداری و ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/6/8
آشنابه حقوق و دستمزد ،دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/2/15
مسلط به آفیس امور بایگانی و اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/9/3
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/9/3
دارای مهارت درورد واکسل ودارای سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/16
مسلط به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/9
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/8/30
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط بر ورد واکسل
 
 
آزمایشگاه | کاریابی | 1398/7/8
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/8/27
دارای مهارت در ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/7/20
آشنا به آفیس،حسابداری و امور اداری
 
 
کارشناس صنایع غذایی | کاریابی | 1397/6/17
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/6/17
دارای مهارت وسابقه کار و مسلط به نرم افزارتردد وoffice
 
 
نیروی اداری وبازرگانی | کاریابی | 1397/11/11
دارای روابط عمومی بالا
 
 
اداری وبازرگانی | کاریابی | 1397/11/15
دارای روابط عمومی بالا
 
 
اداری | کاریابی | 1398/7/16
مسلط به کامپیوتروافیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/11/16
دارای مهارت در ورد و اکسل
 
 
اپراتور_اداری | کاریابی | 1399/2/23
روابط عمومی بالا ، آشنا به کامپیوتر 2سال سابقه کاری مرتبط
 
 
اپراتور_اداری_بازرگانی | کاریابی | 1399/3/12
آشنا به مسائل خرید وفروش دارای روابط عمومی بالا تجربه فروشندگی
 
 
اپراتورکامپیوتر | کاریابی | 1399/4/22
مسلط به ورد ، اکسل و تایپ آشنا به امور بایگانی و ثبت فاکتور خرید و فروش
 
 
اداری | کاریابی | 1399/4/29
آشنایی با مهارت های ICDL
 
 
اپراتورکامپیوتر | کاریابی | 1399/4/30
آشنا به office، تایپ سریع آشنا ثبت و امور خرید و فروش
 
 
کارمنداداری | کاریابی | 1399/7/22
آشنا به امور اداری
 
 
کارمندبازرگانی | کاریابی | 1399/7/22
آشنا به مسائل خرید و فروش
 
 
کارمند اداری | کاریابی | 1399/6/22
آشنا به امور دفتری و اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/7/7
دارای مهارت وسابقه کاردرزمینه فروش واداری ومسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/4/4
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی_اداری ومالی | کاریابی | 1397/3/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارمند فروش | کاریابی | 1397/4/21
مسلط به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/2/24
درای مهارت در ورد واکسل-دارای بیمه نباشد
 
 
کارمند واحدطرح | کاریابی | 1397/7/8
بدون سابقه بیمه تامین اجتماعی-مسلط به office منظم و دقیق
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/1/22
مسلط به ورد و اکسل دارای سابقه کار مرتبط
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/7/24
آشنا به کارفروش
 
 
کارشناس فروش اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
فروش سرویسهای اینترنت در بستر 2020 مخابرات (تلفنی)
 
 
کارشناس بازاریابی سرویسهای اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
تحلیل بازار، مذاکره با مشتری بصورت حضوری و تلفنی
 
 
کارمنداداری | کاریابی | 1396/10/17
دارای روابط عمومی بالا،مسلط به ورد،آفیس،اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/1/19
مسلط به نرم افزار آفیس و آشنابه اموراداری
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1397/1/5
مسلط به نرم افزار آفیس و اینترنت ترجیحا دارای سابقه کار اداری دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی فروش | کاریابی | 1397/8/22
دارای مهارت در ورد و اکسل-دارای سابقه فروش
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/9/6
دارای مهارت در ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/9/7
تسلط به ورد واکسل
 
 
کارمنداداری | کاریابی | 1396/11/18
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/11/19
دارای مهارت درکامپیوتروسابقه کار
 
 
مسئول_دفتر | کاریابی | 1396/10/30
مسلط به وردواکسل-دوماه تاخیرحقوق
 
 
مسئول_دفتر | کاریابی | 1396/11/4
دارای مهارت در ورد واکسل
 
 
اپراتور | کاریابی | 1396/9/28
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/5/8
مسلط به office و امور اداری
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1399/5/8
دارای روابط عمومی بالا دارای ظاهری آراسته تجربه کاری در زمینه مسئول دفتر
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/3/26
مسلط به ورد و اکسل دارای مهارت و سابقه کار مرتبط
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/22
مسلط به Access-ExcelوICDLسطح یک از سازمانهای معتبر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/8/7
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/6/17
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به office
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/6/20
دارای مهارت وسابقه کار،مسلط به office
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/6/12
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/16
مسلط به icdl و فتوشاپ-ودارای سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/12
مسلط به مجموعه آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/4
دارای مهارت وسابقه کار-دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/9/15
مسلط به ورد و اکسل دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/9/19
مسلط به کامپیوتر دارای مهارت و سابقه کار دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/9/23
مسلط به کامپیوتر دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/9/29
مسلط به کامپیوتر دارای فن بیان وروابط عمومی بالا
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1397/8/22
آشنا با مسائل قانون کار و اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/3/22

 
 
کارمند فروش | کاریابی | 1397/8/21

 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/8/20
مسلط به offic
 
 
کارشناس_بازرگانی | کاریابی | 1397/1/15
دارای روابط عمومی بالا،مسلط به تکنیک های مذاکره و فروش،مسلط به آفیس و اینترنت، داشتن انگیزه شغلی و خلاقیت بالا
 
 
مسئول_دفتر_مدیرعامل | کاریابی | 1397/1/15
دارای روابط عمومی بالا،مسلط به آفیس و اینترنت ، دارای انگیزه شغلی بالا ، دارای خلاقیت
 
 
منشی_اداری | کاریابی | 1397/1/15
دارای روابط عمومی بالا،توانایی مدیریت وبرنامه ریزی ، خوش برخورد ، مسلط به آفیس و اینترنت ، انجام امور پذیرایی
 
 
مسئول آزمایشگاه | کاریابی | 1397/12/18

 
 
منشی اداری | کاریابی | 1396/9/28
باروابط عمومی بالا،مسلط به مجموعه آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/25
روابط عمومی بالا،مسلط به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/8/21
مسلط به آفیس،با روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/8/30
مسلط به آفیس،دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/8/9
باروابط عمومی بالا،مسلط به آفیس
 
 
کارپرداز | کاریابی | 1400/3/1
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/3/25
مسلط به آفیس و امور اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/25
دارای سابقه کار،آشنایی بامجموعه آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/10/4
دارای سابقه کار،آشنایی با مجموعه آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/10/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/7/11

 
 
اداری | کاریابی | 1398/9/26
دارای مهارت وسابقه ی کارآشنابه امورمالی
 
 
اپراتور | کاریابی | 1396/6/20
فوق دیپلم متالوژی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/14
مسلط به مجموعه آفیس،فتوشاپ
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1397/2/23
دارای مهارت و یکسال سابقه کار مسلط به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/8/29
مسلط به آفیس ترجیحا دارای سابقه کار اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/10/11
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کارفرما | 1396/6/6
دارای حداقل 2سال سابقه کاری اداری
 
 
مدیر فروش | کاریابی | 1396/6/28
حداقل2سال سابقه کاری
 
 
کارشناس بهداشت حرفه ای | کاریابی | 1396/8/1
دارای تاییدیه ازمرکزبهداشت
 
 
کارشناس بهداشت حرفه ای | کاریابی | 1396/6/27
دارای تاییدیه از مرکزبهداشت
 
 
مسئول دفتری | کاریابی | 1396/6/27
مسلط به ورد،اکسل،دارای روابط عمومی بالا
 
 
مسئول دفتری | کاریابی | 1396/9/25
مسلط به آفیس،با روابط عمومی بالا
 
 
کارشناس بهداشت حرفه ای | کاریابی | 1396/11/28
دارای تاییدیه ازمرکزبهداشت
 
 
نیروی مالی واداری | کاریابی | 1397/8/9
دارای مهارت وسابقه کار درکاربیمه-مسلط به ورد و اکسل-