با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
مسئول دفتر | کاریابی | 1401/5/19
دارای مهارت وسابقه کار اداری ودفتری،مسلط به office
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00     پنجشنبه تعطیل
حداقل سابقه کار : 36   ماه
مدرک تحصیلی : کارشناسی
گروه مشاغل : اداری
جذب کارجو از شهرهای قم
 
کد شغل: 9185   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
نیروی اداری | کاریابی | 1402/4/19
دارای مهارت درکار با دستگاه کپی و مسلط به اینترنت وثبت نام اینترنتی
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1401/11/6
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط،مسلط به ورد واکسل واموردفتری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/10/11
دارای مهارت وسابقه کار اداری-آشنا به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/8/21
دارای مهارت و سابقه کار در کارپردازی مسلط به کامپیوتر
 
 
کارشناس منابع انسانی | کاریابی | 1401/7/11
دارای مهارت وسابقه کار منابع انسانی و امور اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/9/16
مسلط به آفیس دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/6/14
دارای مهارت وسابقه کار،آشنا به حوزه واردات وصادرات واموراداری ونامه نگاری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/3/10
مسلط به زبان عربی آشنا به ورد و اکسل دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/3/17
آشنا به کامپیوتر،ورد و اکسل مسلط به زبان عربی تایپ ده انگشتی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/2/25
دارای مهارت وسابقه کار آشنا به امور اداری و ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/2/22
دارای مهارت و سابقه کا آشنا به امور تبلیغات تسلط به اینترنت
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1401/1/24

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/1/23
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به کامپیوتر و اینترنت
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/3/31
دارای سابقه پاسخگویی به مشتری وآشنا به کامپیوتر و office
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/12/8
مسلط به ورد و اکسل فتوشاپ و وردپرس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/11/21
مسلط به ورد و اکسل
 
 
کارشناس امور اداری | کاریابی | 1400/11/2
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به آفیس دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/10/15
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به امور اداری و کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/9/4
ترجیحا دارای سابقه کار بیمه دارای فن بیان بالا و روابط عمومی بالا آشنابه کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/8/22
آشنا به ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/8/3
ترجیحا دارای مهارت و سابقه کار مسلط به تایپ دارای مدرک آموزشگاه کامپیوتر یا مسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی پذیرش | کاریابی | 1400/7/27
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/7/29
دارای توانایی کار دفتری
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/7/21

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/6/13
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/7/21
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به ورد و اکسل
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1400/6/2
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا با فتوشاپ و ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/19
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1400/5/31
دارای مهارت در کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/18
دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/4
دارای مهارت وسابقه کار مسلط به فرآیند BPM مسلط به گزارش دهی و گزارش گیری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1402/3/3
ترجیحا مسلط به زبان عربی و مسلط به ورد واکسل
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/9/9
آشنا به زبان انگلیسی دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/11/17
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/11/25
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/7/8
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/3/4
مسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/4/25
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1402/3/4
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و مسلط به ورد واکسل وآشنا با فتوشاپ
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1401/10/17
دارای مهارت وسابقه کارمرتبط،مسلط به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/10/3
دارای مهارت وسابقه کاراداری،مسلط به ورد و اکسل وفتوشاپ
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/7/7
ترجیحا دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/3/9
آشنا به حقوق و دستمزد مفاهیم اولیه حسابداری نرم افزارهای بیمه حقوق و دستمزد
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/3/2
دارای سابقه کار مرتبط ورد و اکسل
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1399/12/17
آشنا به فتوشاپ و اینستاگرام
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/11/4
آشنا به کامپیوتر دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/11/6
آشنا به کامپیوتر دارای روابط عمومی و فن بیان بالا
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1399/10/30
آشنا به کامپیوتر دارای فن بیان بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/10/27
ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه تعاونی ها آشنا به ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/7/21
مسلط به آفیس آشنا به امور فروش آشنا به فتوشاپ و امور اداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/7/28
مسلط به ورد ، اکسل آشنا به فتوشاپ دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/8/5
مسلط به آفیس آشنا به فتوشاپ دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/6/24
داراری مهارت و سابقه کار مرتبط مسلط به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/5/4
دارای روابط عمومی بالا
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/12/18
دارای روابط عمومی بالا آشنا به آفیس و فضای مجازی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/3/25
دارای روابط عمومی و فن بیان بالا آشنا به کامپیوتر دارای سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/4/9
دارای روابط عمومی بالا آشنا به کامپیوتر(ورد،اکسل) دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/4/31
دارای روابط عمومی بالا دارای مهارت و سابقه کار دارای روحیه کار تیمی
 
 
پشتیبان تلفنی | کاریابی | 1399/4/5
آشنا به کامپیوتر روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/3/22
آشنا به کامپیوتر
 
 
مسئول_دفتر | کاریابی | 1399/2/24
آشنایی با کامپیوتر (ورد ، تایپ) روابط عمومی بالا آشنایی با زبان عربی
 
 
مترجم | کاریابی | 1399/2/24
مسلط به زبان عربی
 
 
کارشناس بازرگانی | کاریابی | 1399/2/15
دارای سابقه بازرگانی
 
 
مدیریت بازرگانی | کاریابی | 1399/2/15
دارای سابقه کاربازرگانی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/1/26
آشنا به ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/12/7
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1399/1/18
دارای روابط عمومی بالا و آشنا به فضای مجازی و کامپیوتر
 
 
نیروی اداری و دفتری | کاریابی | 1398/11/8
دارای مهارت درکامپیوتر و تایپ
 
 
کارشناس اموردفتری | کاریابی | 1398/11/5
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی کارپرداز | کاریابی | 1398/10/21
کاربانکی،اداری و خرید انجام دهد-دارای وسیله ی نقلیه باشد.
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/10/4
مسلط به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/10/4
آشنابه ورد واکسل
 
 
اداری | کاریابی | 1398/9/24
مسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/6/10
مسلط به ورد ،اکسل،اینترنت
 
 
نیروی اداری وکامپیوتری | کاریابی | 1398/9/23

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/9/4
دارای مهارت در ورد واکسل
 
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/10/6
آشنا به آفیس
 
 
اداری | کاریابی | 1399/2/4
دارای مهارت درکامپیوتر و سابقه کاراداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/8/11
دارای مهارت وسابقه کار-دارای مهارت در ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/9/17
آشنا به امور حمل و نقل بین الملل
 
 
اداری | کاریابی | 1398/7/29
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/7/23
آشنا به کامپیوتر
 
 
اداری | کاریابی | 1398/8/2
دارای مهارت وسابقه ی کار (آشنابه ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/7/9
مسلط به اکسل-فرمول نویسی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/6/31
مسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/8/18
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/8/11
دارای مهارت و سابقه کار دارای روابط عمومی بالا،آشنا به ثبت و ورود وخروج
 
 
دفتر دار | کاریابی | 1398/6/11
دارای مهارت وآشنابه کامپیوتر (دارای وسیله نقلیه
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/6/11
دارای مهارت درسیستم نرم افزاری کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/6/4
دارای مهارت کارباکامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/6/3
آشنا به نرم افزارمالیات وبیمه
 
 
اداری | کاریابی | 1398/5/27
دارای مهارت وسابقه ی کارترجیحاگرایش طراحی داخلی آشنابه3dmaxوvrey
 
 
اداری | کاریابی | 1398/5/20
دارای مهارت وسابقه ی کار آشنا به کامپیوتر
 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1398/5/19
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
اداری | کاریابی | 1398/5/7

 
 
اداری | کاریابی | 1398/5/15
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
اداری | کاریابی | 1398/7/20
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
اداری | کاریابی | 1398/7/20
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
مدیرروابط عمومی | کاریابی | 1398/5/7
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
مدیربرنامه ریزی | کاریابی | 1398/5/7
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
اداری | کاریابی | 1398/5/6
دارای مهارت وآشنابه نرم افزارoffونرم افزارحسابداری
 
 
نیروی تدریس | کاریابی | 1398/5/1
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
مترجم زبان | کاریابی | 1399/1/27
دارای مهارت وسابقه کار بازرگانی-مسلط به آفیس و سایت گردانی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/4/29
مسلط به فتوشاپ وکرل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/7/4
دارای مهارت دربرنامه حسابداری و نرم افزارهلو و اکسل
 
 
نیروی ادرای | کاریابی | 1398/4/12
مسلط به آفیس و آشنا به نرم افزار هلو-دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/4/12
دارای روابط عمومی بالا،دارای مهارت وسابقه کاراداری
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1398/3/22
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/3/12
مسلط به برنامه ی اتوکد
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/2/28
دارای مهارت وسابقه کارومسلط به برنامه های عمران، معماری،IT واتوکد
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/2/2
دارای روابط عمومی بالا-آشنا به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/1/31
آشنا به کامپیوتر-ایمیل،اینترنت
 
 
اموراداری وبازاریابی | کاریابی | 1398/1/29
دارای روابط عمومی بالا وآشنا به بازاریابی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/7/28
آشنا با کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/10/1
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری وفروش | کاریابی | 1398/1/28
مسلط به کامپیوتر وبرنامه حسابداری وفاکتورزدن
 
 
اداری بازرگانی خارجی | کاریابی | 1398/1/26
مسلط به زبان انگلیسی وعربی
 
 
نیروی اداری(اپراتورکامپیوتر) | کاریابی | 1397/12/19
دارای مهارت در ورد واکسل
 
 
نیروی پشتیبانی | کاریابی | 1397/12/19
دارای دوره آموزشی،دارای وسیله نقلیه موتورسیکلت، گواهینامه،عدم سوءپیشینه،بیمه نامه،دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی ادرای(اپراتورکامپیوتر) | کاریابی | 1397/12/21
مسلط به ورد واکسل
 
 
نیروی اداری(نیروی پشتیبانی) | کاریابی | 1397/12/21
دارای دوره آموزسی-موتورسیکلت-گواهینامه-بیمه نامه-عدم سوءپیشینه
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/12/4
آشنابه کامپیوتر وزبان
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/14
دارای گواهینامه رانندگی-مسلط به اموراداری و دفتری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/9
مسلط به کامپیوتر-دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/8
آشنابه کامپیوتر-حتما بازنشسته باشد
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/6
دارای مهارت درفاکتورزدن-دارای روابط عمومی بالا
 
 
منشی اداری | کاریابی | 1397/11/3
آشنایی به حسابداری وروابط عمومی بالا وفاکتورزدن
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/2
مسلط به ورد-اکسل-تایپ
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/10/12
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به فتوشاپ و ایندیزاین
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/10/12
دارای مهارت وسابقه کاردرزمینه مذاکره وفروش تلفنی مسلط به ورد واکسل
 
 
مسئول روابط عمومی | کاریابی | 1397/10/13
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/9/26
آشنابه ورد واکسل
 
 
دفتردار | کاریابی | 1397/9/13
آشنا به امورحسابداری-ترجیحا ساکن نزدیک محل کار
 
 
نیروی دفتردار | کاریابی | 1397/9/15
آشنا به حسابداری
 
 
مدیردفتر | کاریابی | 1397/9/18
دارای مهارت دراموردفتری،مسلط به زبان انگلیسی وآفیس،آشنابه صنایع شیمیایی ونفتی
 
 
مدیردفتر | کاریابی | 1397/9/5
دارای مهارت دراموراداری و کامپیوتر
 
 
مدیردفتر | کاریابی | 1397/9/7
دارای مهارت درکامپیوتر و اموراداری
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1397/9/3
آشنا به کامپیوتر-دارای کارت پایان خدمت
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/9/3
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/8/30
دارای مهارت وسابقه کارحسابداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/8/24
دارای مهارت وسابقه کاردفتری-مسلط به آفیس و تایپ
 
 
کارشناس خرید خارجی | کاریابی | 1397/8/7
دارای مهارت وسابقه کار ومسلط به زبان انگلیسی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/8/7
مسلط به کامپیوتر و پشتیبانیcontrol panel
 
 
مسئول اداری | کاریابی | 1397/8/30
دارای مهارت وسابقه کار-آشنا بالیست بیمه و مالیات حقوق
 
 
هماهنگ کننده یا برنامه ریز | کاریابی | 1397/7/29
مسلط به ICDL،دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/7/28
دارای مهارت وسابقه کار در زمینه بازاریابی و فروشندگی،مسلط به کامپیوتر واینترنت
 
 
نیروی اداری و دفتری | کاریابی | 1397/10/15
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/7/10

 
 
پشتیبان | کاریابی | 1397/6/22
دارای مهارت در نرم افزارsql و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/8/12
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/11/20
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به امور اداری و ورود و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/6/7
دارای روابط عمومی بالا ومهارت درکامپیوتر
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1397/6/5
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/5/21
اشنا به حسابداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/5/16
کارشناس شیمی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/5/14

 
 
منشی و حسابدار | کاریابی | 1397/5/11
منشی مسلط به حسابداری و نرم افزار حاسب ملی
 
 
نگارش حقوق | کاریابی | 1397/5/10

 
 
کارشناس فروش | کاریابی | 1398/3/7

 
 
نیروی مدیریت | کاریابی | 1397/5/14
ناظر نیروهای بازاریاب در دفتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/5/6
دارای روابط عمومی بالا و آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/4/26
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/4/26
آشنا به کامپیوتر و برنامه آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/4/24

 
 
منشی | کاریابی | 1397/4/23
اشنا به امور حسابداری ودارای سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/5/1

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/4/11
مسلط به کامپیوتر
 
 
اداری | کاریابی | 1398/7/8
دارای مهارت وسابقه ی کار
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1397/3/10
مسلط به کامپیوتروofficوآشنا به فتوشاپ
 
 
مسئول_دفتر | کاریابی | 1397/3/9
مسلط به اموردفتری وکامپیوتر-دارای روابط عمومی بالا وتایپ-اسکن،فکس،اکسل-ورد
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1397/3/7
دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1397/3/6
آشناباکامپیوتر
 
 
نیروی_پذیرش | کاریابی | 1397/3/13

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/3/5
آشنا به oficc
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/3/1
مسلط به WORD-اکسل-فتوشاپ وبرنامه های تبلیغاتی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/2/31
مسلط به ICDL-دارای 10روز دوره آموزشی
 
 
نیروی_پذیرش | کاریابی | 1397/2/30
آشنا به زبان انگلیسی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/2/25
دارای مهارت درخرید اینترنتی وتلفنی کالا وتجهیزات تسلط به برنامهoffice
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/2/19
دارای سابقه کار-دارای مهارت درofficeوایمیل-دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1398/1/20
دارای مهارت در کامپیوتر
 
 
اداری | کاریابی | 1397/2/8

 
 
نیروی هماهنگی | کاریابی | 1397/2/8

 
 
بازاریاب | کارفرما | 1396/12/23
بازاریابی و فروش محصولات نرم افزار
 
 
کارشناس پشتیبانی نرم افزار | کارفرما | 1396/12/23
پشتیبانی از نرم افزارهای اتوماسیون اداری و مالی
 
 
کادر اداری | کارفرما | 1396/12/22
به چند نفر نیروی اداری مسلط به word,excel,... و اینترنت در نوبت های صبح،ظهر و شب نیاز به همکاری داریم شماره تماس: 01732536330 شماره همراه:09333911340 ایمیل: info@frg.ir
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/12/19
دارای مهارت در ورد واکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/4/17
اشنا به کامپیوترو دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1401/8/21
مسلط به آفیس دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1396/12/12

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/12/7
دارای مهارت و سابقه کار،آشنایی با نرم افزار حاسب
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/10/2
دارای مهارت وسابقه کار-ومسلط به ورد،اکسل،فتوشاپ،نامه نگاری اداری،بایگانی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/10/2
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به ورد-اکسل-فتوشاپ- نامه نگاری اداری،بایگانی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/12/11
مسلط به ورد،اکسل،نامه نگاری اداری،بایگانی
 
 
اپراتورفروش | کاریابی | 1399/6/20
ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه فروش دارای فن بیان و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/8/11
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/9/4
مسلط به ورد،اکسل،اینترنت
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/12/8
آشنایی با کامپیوتر،با روابط عمومی بالا
 
 
کارشناس فروش اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
فروش سرویسهای اینترنت در بستر 2020 مخابرات (تلفنی)
 
 
کارشناس بازاریابی سرویسهای اینترنت در بسترهای ADSL,VDSL,FTTH,Wireless | کارفرما | 1397/1/17
تحلیل بازار، مذاکره با مشتری بصورت حضوری و تلفنی
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/11/24
دارای مهارت وتخصص درسخت افزاریا الکترونیک
 
 
سمپلر | کاریابی | 1396/12/3
دارای ظاهری مناسب،باروابط عمومی بالا
 
 
نیروی_پذیرش | کاریابی | 1397/3/6
مسلط به زبان انگلیسی
 
 
کارشناس بازرگانی | کاریابی | 1396/11/23
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
بازاریاب دیجیتال و تولید کننده محتوا | کارفرما | 1396/11/25
آشنایی با شبکه اجتماعی- تجربه کار با فوتوشاپ- تسلط کامل بر نرم افزار های آفیس-
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1396/11/9
دارای روابط عمومی بالا آشنا به کامپیوتر بازنشسته باشد
 
 
متصدی_اموراداری | کاریابی | 1396/11/18
آشنا به امورoffice-cRm
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1396/11/4
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/8/5
دارای مهارت فنی در امور شبکه
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/11/3
مسلط به آفیس مخصوصا اکسل ویک مقدارکار انبارداری انجام دهد-دارای کارت پایان خدمت
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/11/2

 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/11/2
مسلط به کامپیوتر،ورد و آفیس و دارای سابقه کار
 
 
اداری | کاریابی | 1396/10/27
مسلط به برنامه مایا ومدلسازی
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/11/29
آشنایی با تلگرام،سایت
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/10/16
آشنابه ورد،اکسل،آفیس و دارای لب تاب
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/12/26
دارای مهارت درورد واکسل
 
 
نیرواداری | کاریابی | 1396/10/6
آشنا به ورد،اکسل،هلو
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/5/17
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/11/8
مسلط به officeودارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/9/12
دارای مهارت در کامپیوتر
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/9/29
آشنا به امور حسابداری
 
 
مدیرداخلی | کاریابی | 1396/9/27
بازنشسته
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/9/26
آشنا به ورد،اکسل
 
 
مسئول_اموردفتری | کاریابی | 1396/9/13
آشنا به فرآیندهای فروش و نرم افزارهای OFFICباسابقه کار
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/13
مسلط به کامپیوتر-ورد و اکسل
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/10/20
دارای روابط عمومی بالا-آشنابه کامپیوتر و نرم افزارهای کاربردی
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/9/4
مسلط به کامپیوتر
 
 
بازرس | کاریابی | 1396/8/24
دارای2سال سابقه کار،استانداردISO TS16949،استانداردISO/IEC17025،وSPC،MSA،AQFE
 
 
کارشناس نگهداری و تعمیرات | کاریابی | 1396/8/24
دارای5سال سابقه کار،توانایی نقشه خوانی ونقشه کشی بانرم افزار طراحی،توانایی انداره برداری ابعادی وآشنایی باGD
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/8/21

 
 
نیروی ساده | کارفرما | 1396/11/12
تسلط به اسکن
 
 
کارشناس_فروش | کاریابی | 1396/8/11

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/8/8
مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی بالا
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/8/7
روابط عمومی بالا
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/8/7
آشنا به اینترنت و کامپیوتر
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/8/17
روابط عمومی بالا،آشنا به مجموعه آفیس
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/8/17
با روابط عمومی بالا،مسلط به مجموعه آفیس
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/9/12
روابط عمومی بالا،آشنا با مجموعه آفیس
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1396/8/2

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/7/29
مسلط به امورحسابداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/7/29
دارای سابقه کاری،روابط عمومی بالا،آشنا به امورحسابداری
 
 
کارمنداداری | کاریابی | 1401/10/8
دارای مهارت وسابقه کار اداری،مسلط به کامپیوتر و دارای روابط عمومی بالا
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1396/7/19

 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/7/12
آشنا به آفیس
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1397/2/19
دارای مهارت در کامپیوتر-
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/7/12
آشنا به کامپیوتر و کمی حسابداری
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1396/7/3

 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/12/6
آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/7/2
مسلط به کامپیوتر
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/7/2
روابط عمومی بالا،آشنا به ورد و اکسل
 
 
کارشناس اداری | کاریابی | 1396/7/23
دارای سابقه کاری
 
 
مدیر فروش | کارفرما | 1396/6/22
با2سال سابقه کار
 
 
نیروی_اداری | کاریابی | 1396/10/24
دارای مهارت و سابقه کار،مسلط به تمام فرمول های اکسل،
 
 
نیروی اداری | کاریابی | 1400/2/29
آشنا به ورد و اکسل دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/7/26
روابط عمومی بالا،آشنا به کامپیوتر
 
 
نیروی_دفتری | کاریابی | 1396/7/20
آشنا به امور دفتری،سایت و تلگرام و فتوشاپ
 
 
معلم | کاریابی | 1397/2/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
معلم | کاریابی | 1397/2/30
دارای مهارت وسابقه کار-دارای گواهینامه ضمن خدمت
 
 
نیروی_دفتردار | کاریابی | 1397/2/30
دارای مهارت وسابقه کار-مسلط به کامپیوتر و اموراداری مدرسه
 
 
مهندس برق | کاریابی | 1396/6/13
مسلط به طراحیPCBبر نرم افزارAltium-Dxp
 
 
مهندس کامپیوتر | کاریابی | 1396/6/13
مسلط به طراحی سایت
 
 
مهندس برق | کاریابی | 1396/6/13
دارای سابقه کار
 
 
نیروی دفتری | کاریابی | 1396/6/11
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مدیرداخلی | کارفرما | 1396/5/22
دارای مهارت وسابقه و دارای روابط عمومی بالاومجرد
 
 
کارشناس فروش | کارفرما | 1396/5/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
مهندس مکانیک | کارفرما | 1396/5/18
فنی مهندسی_مهارت در زمینه ساخت وتجهیزات و اجرایی
 
 
مدیریت | کارفرما | 1396/5/16