با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/20

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 07:00     تا   16:00     احتمال اضافه کار
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : فرقی ندارد
گروه مشاغل : کارگر ساده
جذب کارجو از شهرهای سلفچگان
 
کد شغل: 9189   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/3/10
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/4/21
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به محیط کار صنعتی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/25
بسته بندی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/11/7

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/1/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/6/22

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/6/22
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1400/9/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/16

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/4/15
دارای سابقه کار در کارخانه آشنا به امور فنی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/3/11
ترجیحا دارای سابقه کار در کارخانه دارای جای خواب
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/15

 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/6/3
آشنا به امور فنی دست به آچار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/4/31

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/5/9

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/5/13
آموزش داده می شود
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1400/4/23

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/2/27
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/9/15

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/10/4

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/6/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/25

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/2/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/3/8

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/20

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/2/12

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/25
بسته بندی،لیبل زنی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/2/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/1/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/19
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/3/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/3/23

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/2/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/11/23

 
 
کارگرتولید | کاریابی | 1399/11/8
دارای سابقه کار در حوزه خودروسازی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/6
ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه صنعتی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/8/3

 
 
کارگر ریخته گری | کاریابی | 1399/5/25
دارای توان جسمی بالا
 
 
اپراتورکوره | کاریابی | 1399/6/19
دارای توانایی جسمی بالا
 
 
اپراتور_تولید | کاریابی | 1399/3/20

 
 
اپراتورفنی | کاریابی | 1399/11/11
دارای سابقه کار در کارخانه و با دستگاه
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1400/2/8
توانایی کار در خط تولید
 
 
اپراتور_تولید | کاریابی | 1399/2/31

 
 
تکنسین تولید | کاریابی | 1399/11/21
دارای مهارت
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/5

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/11/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/8/19

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/18

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/7/25

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/5/9

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/4/5

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/3/21
دارای محل اسکان
 
 
نیروی ساده(بسته بندی | کاریابی | 1398/7/8
دارای سابقه ی کار آشنابه انبارداری
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/30

 
 
نیروی ساده | کارفرما | 1397/8/1
دارای مهارت درکارهای فنی
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/19

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/7/9
دارای مهارت فنی وآشنا به برق کاری،جوشکاری،تاسیسات
 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/8/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1397/5/25
دارای جای خواب
 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/2/1

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/4/20

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/1/21

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/1/30

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1398/1/25
دارای مهارت وسابقه کاردرکارخانه
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1398/1/27
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/24

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/6/6

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/6/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/4

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/3/26

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/4/7

 
 
کارگرانبار | کاریابی | 1400/10/14

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/9/29

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/6/31

 
 
کارگرساده | کارفرما | 1400/7/22

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/6/23

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1399/5/6
آشنا به امور فنی سابقه کار در کارخانه های فولاد
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/5/7
آشنا به امور فنی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/2/18
آشنا به امور فنی
 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/9/29
آشنایی با امور فنی
 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1396/9/30
آشنا به امور فنی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/11
آشنابا امورفنی
 
 
مهندس عمران | کاریابی | 1396/10/11
تجربه شاپ درایینگ(نقشه کارگاهی وکارخانه ای سازه)بانرم افزاراتوکد-تکلا
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/11/29
آشنایی با امورفنی
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1399/10/23
آشنا به امور فنی
 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/12/10

 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/6/29

 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1396/10/26
دارای مهارت و استعداد در زمینه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1396/10/28

 
 
نیروی ساده | کاریابی | 1397/4/31

 
 
نیروی ساده(بسته بندی) | کاریابی | 1397/5/29

 
 
نیروی ساده(بارگیری) | کاریابی | 1397/6/24
دارای توانایی کار
 
 
نیروی ساده (اپراتور دستگاه) | کاریابی | 1397/6/24
دارای سابقه کار کارخانه
 
 
اپراتور دستگاه | کاریابی | 1397/7/7

 
 
نیروی ساده(بارگیری) | کاریابی | 1397/7/7

 
 
نیروی اپراتور | کاریابی | 1397/10/23
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی_ساده | کاریابی | 1397/1/15
آشنا به امور فنی ، جوشکاری ، پرسکاری
 
 
کارگر ساده | کاریابی | 1396/8/15
دارای سابقه کاری در زمینه الیاف و ریسندگی
 
 
کارگرساده | کارفرما | 1396/5/18
قد بالای 170
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1401/5/5