با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
تزریقکار | کاریابی | 1402/8/25
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
ساعت کار : از 07:00     تا   19:00    
حداقل سابقه کار : 24   ماه
مدرک تحصیلی : مقطع دبیرستان , دیپلم
گروه مشاغل : فنی
جذب کارجو از شهرهای شکوهیه
 
کد شغل: 10193   |   منقضی شده  
 


مشاغل مشابه
تکنسین برق | کاریابی | 1402/6/11
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط و آشنا به تابلوبرق
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1402/12/12
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/8/16
دارای مهارت در جوشکاریco2،دستگاه فرز،برشکاری
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/9/5
آشنا با کارهای فنی و جوشکاری co2
 
 
جوشکارco2 | کاریابی | 1402/4/12
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1401/12/15
دارای مهارت دربرقکاری وطراحی تابلو برق
 
 
نت کار | کاریابی | 1401/12/15
دارای مهارت وسابقه کار درجوشکاری،لوله کشی،کار با پمپ،جَک،پنوماتیک
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/8/9
دارای مهارت در جوشکاری و تاسیسات و سابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/10/3
آشنا به کارهای فنی(اپراتوردستگاه)
 
 
اپراتوردستگاه تزریق | کاریابی | 1401/9/12

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/8/28
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به تراشکاری
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/11/3
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/9/30
دارای مهارت وسابقه کار آشنا به تاسیسات و تعمیرات
 
 
برقکار | کاریابی | 1401/10/24
دارای مهارت وسابقه کار در برقکاری صنعتی وساده
 
 
جوشکار | کاریابی | 1401/10/24
دارای مهارت وسابقه کار در انواع جوشکاری
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/10/25
دارای مهارت وسابقه کارفنی
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1401/5/2
دارای مهارت و سابقه کار در کارخانه
 
 
مکانیک | کاریابی | 1401/5/10
دارای مهارت وسابقه کار آشنا به ماشین آلات
 
 
برقکار صنعتی | کاریابی | 1401/5/10
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/5/10
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکار | کاریابی | 1401/4/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/4/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مدیرفنی | کاریابی | 1401/7/27
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1401/7/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکار | کاریابی | 1401/7/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکار | کاریابی | 1401/2/15
مسلط به جوشکاری و لوله کشی آب دارای مهارت و‌سابقه کار
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/12/8

 
 
جوشکار | کاریابی | 1400/11/17
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتوردستگاه تراش | کاریابی | 1401/3/4
مسلط به کار با cnc
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1402/1/24
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارگر فنی | کاریابی | 1402/1/24

 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1403/2/5
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
کارشناس تعمیرات و نگهداری | کاریابی | 1403/2/5
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1403/2/6
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1403/2/6
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1403/4/17
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1403/4/17
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
کارشناس نگهداری و تعمیرات | کاریابی | 1403/4/17
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کارگرفنی | کاریابی | 1402/10/11
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1402/10/11
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
کارشناس نگهداری و تعمیرات | کاریابی | 1402/10/12
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/11/9
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1402/11/10
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
کارشناس نگهداری و تعمیرات | کاریابی | 1402/11/10
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1402/11/11
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/11/12
آشنا به دستگاه تزریق و بادی
 
 
جوشکار برق | کاریابی | 1400/12/23
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین تعمیرات و نگهداری | کاریابی | 1400/12/23
دارای مهارت وسباقه کار آشنا به تعمیرات و فرآیندهای نگهداری
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1401/1/8
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین تعمیرات و نگهداری | کاریابی | 1400/11/11
دارای مهارت وسابقه کار در زمینه تعمیرات آشنا به فرآیندهای واحد
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1400/11/4
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به برق صنعتی
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/12/22
دارای مهارت در زمینه plc و pvc
 
 
اپراتوراکسترودرلوله | کاریابی | 1401/4/6
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/2/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1400/10/14
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
گرانول کار ماهر | کاریابی | 1400/10/14
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکار ماهر | کاریابی | 1400/10/13
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به اتوماسیون
 
 
مکانیک | کاریابی | 1400/10/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1400/10/12
دارای مهارت وسابقه کارفنی و رانندگی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/10/1
دست به آچار
 
 
جوشکار | کاریابی | 1400/9/27
دارای مهارت و سابقه کار در جوشکاری و برقکاری
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/9/18
بسته بندی یونولیت دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تکنسین تعمیرات و نگهداری | کاریابی | 1401/6/19
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1400/9/10
بسته بندی تجهیزات پزشکی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/4
آشنا به تاسیسات و برق صنعتی آشنا به ماشین آلات آشنا به جوشکار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/5/18
دارای مهارت وسابقه کار صنعتی دست به آچار
 
 
مسئول فنی | کاریابی | 1401/5/6

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/5/6
آشنا به امور فنی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/4/25
آشنا به برق صنعتی و جوشکاری
 
 
مسئول فنی | کاریابی | 1401/4/25
دارای مهارت و سابقه کار آشنایی کامل با مباحث ایزو،جی ام پی و الزامات انجام آن،تبدیل دستور العمل ها و روش اجرای استانداردها،آشنایی با آزمون شیمیایی ومیکروبی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/4/11
آشنا به امورفنیدر زمینه برق صنعتی
 
 
نیروی فنی | کارفرما | 1400/10/4
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/11/25

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/2
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/10/7
آشنا به دستگاه هایصنعتی دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/10/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/11/2
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/11/9
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/4/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/11
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی مهندسی | کاریابی | 1400/12/1
دارای مهارت وسابقه کار مسلط به ورد و اکسل
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1400/11/23
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/11/23
دارای مهارت وسابقه کار آشنا به حوزه الکترونیک
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/11/23
دارای قوای جسمانی تولید مخازن
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1400/8/10
آشنابه تعمیرات پمپ صنعتی دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/8/13
دست به آچار باشد
 
 
اپراتورفنی | کاریابی | 1400/8/17
آشنا به امور فنی
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1400/9/29
آشنا به مکانیک ماشین آلات
 
 
تکنسین تاسیسات | کاریابی | 1401/5/3
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین تاسیسات | کاریابی | 1401/11/12
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط،آشنا به برق ومکانیک
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1402/2/17
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1401/8/19
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به مکانیزم نگهداری تعمیرات تاسیساتی
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1401/8/19
دارای مهارت و‌سابقه کار آشنا به مدارات برقی،درایوها
 
 
تکنسین برق صنعتی | کاریابی | 1403/2/19
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1400/11/10
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/10/20
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1400/8/15
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/2
آچاربه دست
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/7/25
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1401/7/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
مسئول فنی | کاریابی | 1400/10/13
آشنا به امور فنی آزمایشگاه
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/13
آشنا به امورفنی
 
 
مسئول فنی | کاریابی | 1400/9/29
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/7/3
دارای مهارت و سابقه کار فنی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/11/12
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به دستگاه تزریق پلاستیک
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/11/19
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به دستگاه تزریق پلاستیک
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1401/8/9
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به امور فنی
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1400/7/12
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/9/4

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/7/19
دارای دوره آموزشی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/6/28
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تراشکار | کاریابی | 1400/6/15
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارگرفنی | کاریابی | 1402/5/10

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/5/14

 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/5/5
مهارت در زمینه تراشکاری و فرزکاری
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/2/24
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکار صنعتی | کاریابی | 1401/9/5
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/11/16
دارای قدبلند و توانایی جسمی مناسب دارای مهارت و سابقه کار در کارخانه شارژ خط تولید
 
 
قالب ساز | کاریابی | 1400/7/4
مهارت در زمینه قالب ساری آشنا به تجهیزات و نگهداری و تزریق پلاستیک
 
 
تکنسین برق صنعتی | کاریابی | 1400/9/8
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/7/24
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/4/22
دارای مهارت فنی،شناخت ابزار
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/11/28
آشنا به امور فنی و ابزارآلات(آقایان)
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/12/14
آشنا به ابزارآلات
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1401/1/16
آشنا به ابزارآلات
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/12/26
آشنا به ابزارآلات
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1401/4/5
آشنا به امور مونتاژ
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1401/3/26
آشنا به امور فنی
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1401/5/1
آشنا به ابزارآلات،آشنا به امور مونتاژ
 
 
تراشکارcnc | کاریابی | 1401/1/30
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
برقکار | کاریابی | 1400/4/21
دارای مهارت در زمینه برق صنعتی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/5/3
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
سرپرست فنی | کاریابی | 1400/4/12
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1402/5/4
دارای مهارت در عیب یابی تابلوهای کنترل برق،نقشه خوانی،ساخت ومونتاژ تابلوهای فرمان وتعمیرالکتروموتور
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/5/7
دارای مهارت وسابقه کار وآشنا با نقشه خوانی،توانایی کاربا سنگ فرز،توانایی جوشکاری برق ولوله،مونتاژکاری و آهنگری
 
 
نیروی تاسیسات | کاریابی | 1401/12/6
دارای مهارت وسابقه کار درجوشکاری وتعمیرات ونگهداری
 
 
برقکار صنعتی | کاریابی | 1402/5/15
دارای مهارت و سابقه کار دارای مهارت در عیب یابی تابلو برق،نقشه خوانی،ساخت و‌مونتاژ تابلوهای فرمان و تعمیر الکتروموتور
 
 
اپراتورگرانول | کاریابی | 1402/5/16
دارای مهارت و سابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1403/1/11
دارای مهارت وسابقه کار درکارخانه صنعتی وآشنا با برق صنعتی و OLC
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1403/1/14
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط در کارخانه صنعتی
 
 
نیروی نگهداری و تعمیرات | کاریابی | 1403/4/17
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/4/9
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتوردستگاه تزریق | کاریابی | 1400/2/26
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کارشناس الکترونیک | کاریابی | 1400/9/8
آشنا به الکترونیک
 
 
نصاب دوربین | کاریابی | 1400/9/9
آشنا به قطعات الکترونیک
 
 
کارشناس الکترونیک | کاریابی | 1403/4/16
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
کارشناس الکترونیک | کاریابی | 1402/6/29
دارای مهارت وسابقه کار آشنا به طراحی و مدار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/10/11
دارای مهارت وسابقه کارفنی وآشنا به تابلوبرق وتاسیسات
 
 
گرانول ساز | کاریابی | 1400/2/15
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
برقکار | کاریابی | 1400/2/12
دارای مهارت فنی
 
 
تکنسین فنی | کاریابی | 1400/7/14
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکاربرق | کاریابی | 1400/6/16
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکار | کاریابی | 1401/9/7
دارای مهارت و سابقه کار در جوشکاری صنعتی
 
 
جوشکاربرق | کاریابی | 1400/9/21
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
رنگکار الکترواستاتیک | کارفرما | 1400/1/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تزریقکار پلاستیک | کاریابی | 1399/12/24
آموزش داده می شود
 
 
تزریقکار پلاستیک | کاریابی | 1399/12/25
آشنا به دستگاه تزریق
 
 
تزریقکار پلاستیک | کاریابی | 1399/12/28
ترجیحا دارای سابقه کار ومهارت در غیر این صورت آموزش پذیر باشد
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/23
دارای حداقل 1سال سابقه کار
 
 
تعمیرونگهداری | کاریابی | 1399/12/4
آشنا به امور فنی
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/10/11

 
 
فرزکار | کاریابی | 1399/10/11

 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1399/10/11

 
 
برشکارگیوتین | کاریابی | 1399/10/11

 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1402/6/8
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی وتاسیسات | کاریابی | 1402/10/20
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1403/4/16
ترجیحا دارای مهارت در جرثقیل برقی
 
 
کارگرفنی | کاریابی | 1403/2/9
دارای مهارت وسابقه کار فنی و تاسیسات
 
 
تزریقکار | کاریابی | 1399/8/20
آشنایی کامل به ماشین آلات صنعتی و تزریق پلاستیک
 
 
تزریق کار | کاریابی | 1399/8/9
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/7/13
آشنا به امور فنی ، برق ، تاسیسات
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1402/7/3
دارای مهارت وسابقه کار فنی
 
 
اپراتورفنی | کاریابی | 1401/9/12
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/11/1
دارای مهارت در رنگ کاری پودری وسابقه کارفنی
 
 
جوشکارco2 | کاریابی | 1401/9/7
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1401/8/17
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکاربرق | کاریابی | 1401/6/15
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکارco2 | کاریابی | 1401/6/16
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
جوشکاربرق | کاریابی | 1401/5/13
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1399/7/9
آشنا به امور فنی سابقه کار در کارخانه داشته باشد
 
 
جوشکار co2 | کاریابی | 1399/7/9
دارای مهارت در جوشکاری co2 آشنا به امور فنی دارای سابقه کار
 
 
برقکار | کاریابی | 1399/7/9
دارای مهارت و سابقه کار در امور برقکاری آشنا به امور فنی
 
 
اپراتور_تولید | کاریابی | 1399/7/10
آشنا به امور فنی دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/7/15
آشنا به امور فنی،ترجیحا دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/7/15
مسلط به جوشکاری co2،آرگون مسلط به امور فنی
 
 
اپراتوردستگاه | کاریابی | 1399/8/17
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/7/12
آشنا به امور فنی دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1399/7/28
آشنا به امور فنی
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/5
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1399/12/5
دارای سابقه کار در حوزه برق صنعتی
 
 
جوشکارهواگاز | کاریابی | 1399/12/5
مسلط به جوشکاری
 
 
جوشکارآرگون وco2 | کاریابی | 1399/12/5
آشنا به جوشکاری آرگون و co2
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/14
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1399/12/14
دارای مهارت و سابقه کار فنی
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/18
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1399/12/18
دارای سابقه کار فنی
 
 
جوشکارهواگاز | کاریابی | 1399/12/18
مسلط به جوشکاری هواگاز
 
 
جوشکارآرگون و co2 | کاریابی | 1399/12/18
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1399/12/19
آشنا به کار با دستگاه تولید
 
 
برقکار صنعتی | کاریابی | 1399/12/20
دارای مهارت و سابقه کار فنی
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1399/11/27
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکارنقره | کاریابی | 1399/11/27
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1400/3/31

 
 
جوشکار | کاریابی | 1400/3/10

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/3/10
سابقه کار فنی در کارخانه داشته باشد
 
 
قالب ساز | کاریابی | 1400/6/23
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/4/20
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/4/24
دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
اپراتور تولید | کاریابی | 1400/4/26
آشنا به امور فنی دارای سابقه کار در کارخانه
 
 
جوشکار نقره | کاریابی | 1400/2/26
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
سرکارگر | کاریابی | 1399/6/29
دارای سابقه کار در حوزه آرایشی و بهداشتی آشنا به امور فنی
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1399/5/20
آشنا به امور برق صنعتی
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/3/18
دست به آچار آشنا به برق
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/10/21
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به حوزه برق
 
 
مونتاژکار | کاریابی | 1400/10/19
ترجیحا آشنابه مونتاژ زیورآلات
 
 
لیزرکار جواهرات | کاریابی | 1400/10/19
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1399/5/20
آشنا به جوشکاری وبرق
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1399/5/9
دارای سابقه کار و مهارت در امور تاسیسات مهارت در جوشکاری برق
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1399/7/1
دارای مهارت و سابقه کار در جوشکاری برق
 
 
تاسیسات | کاریابی | 1399/6/5
آشنا به جوشکاری و برق
 
 
برقکار صنعتی | کاریابی | 1399/6/30
دارای مهارت در زمینه برقکاری صنعتی
 
 
سیم پیچ | کاریابی | 1399/5/4
دراای سابقه و مهارت در کار سیم پیچی
 
 
سیم پیچ | کاریابی | 1399/5/19
دارای مهارت در سیم پیچی
 
 
برقکارصنعتی | کاریابی | 1400/9/24
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
cncکار | کاریابی | 1399/4/12
مهارت در حوزه تراش cnc(فلز)
 
 
کارگرفنی | کاریابی | 1399/4/12
دارای مهارت در زمینه فنی
 
 
نیروی فنی | کارفرما | 1399/4/2
آشنا به لحیم کاری قطعات الکترونیک
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1401/6/13
دست به آچار دارای مهارت وسابقه کار
 
 
کاردان برق | کاریابی | 1402/4/27
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی ومکانیک | کاریابی | 1402/4/27
دارای مهارت وسابقه کار
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1402/3/28
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1402/3/28
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
کاردان برق | کاریابی | 1402/5/18
دارای مهارت و سابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1402/8/23
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1402/8/24
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین مکانیک | کاریابی | 1402/8/29
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
تکنسین برق | کاریابی | 1402/8/30
دارای مهارت وسابقه کار مرتبط
 
 
نیروی فنی مهندسی | کاریابی | 1399/3/19
دارای مهارت در امور فنی
 
 
نیروی فنی و خدمات پس از فروش | کاریابی | 1399/3/19

 
 
نیروی فنی و خدمات پس از فروش | کاریابی | 1399/6/18
دست به آچار
 
 
نیروی فنی و خدمات پس از فروش | کاریابی | 1399/6/23
دست به آچار باشد
 
 
نیروی فنی و خدمات پس از فروش | کاریابی | 1399/5/28

 
 
نیروی فنی وخدمات پس از فروش | کاریابی | 1399/9/25

 
 
اپراتورتولید | کاریابی | 1400/4/20

 
 
کارشناس فنی مهندسی | کاریابی | 1400/8/10
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
کنترل_کیفیت | کاریابی | 1399/3/6
دارای 2 سال سابقه کار
 
 
جوشکار | کاریابی | 1399/3/6
دارای مهارت در زمینه جوشکاری co2 ، آرگون
 
 
تراشکار | کاریابی | 1399/3/6
دارای مهارت در زمینه تراشکاری
 
 
بورینگ کار | کاریابی | 1399/3/6
دارای مهارت در زمینه بورینگ کاری
 
 
مدلساز_ریخته گری | کاریابی | 1399/3/6
مسلط به حوزه ریخته گری
 
 
کنترل_کیفیت | کاریابی | 1399/3/10
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
جوشکارco2،آرگون | کاریابی | 1399/3/10
دارای مهارت در جوشکاری co2و آرگون
 
 
تراشکار | کاریابی | 1399/3/10
دارای مهارت در زمینه تراشکاری
 
 
بورینگ_کار | کاریابی | 1399/3/10
دارای مهارت در زمینه بورینگ کاری
 
 
مدل_ساز_ریخته گری | کاریابی | 1399/3/10
دارای مهارت در ریخته گری
 
 
سند_بلاست_رنگ | کاریابی | 1399/3/10
دارای مهارت در زمینه سند بلاست
 
 
جوشکارآرگون | کاریابی | 1401/4/30
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به جوشکاری برق و co2
 
 
جوشکار | کاریابی | 1400/11/20
دارای مهارت و سابقه کار آشنا به جوشکاری آرگون و co2
 
 
تراشکار | کاریابی | 1400/11/21
دارای مهارت و سابقه کار مسلط به نقشه خوانی،تراشکاری آشنا به کار با دستگاه بورنیگ
 
 
نیروی فنی | کاریابی | 1399/2/29
دارای مهارت در امور فنی آچار به دست