با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دیجی کار
با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
قوانین و تعرفه ها   
مشاغل
کارشناس فروش | کاریابی | 1400/2/22
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس غذا
 
کد شغل: 6986   |   7 روز مانده به انقضا  
 
بازاریاب | کاریابی | 1400/2/22
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6987   |   7 روز مانده به انقضا  
 
نیروی فنی | کاریابی | 1400/2/22
مسلط به ترانس پیچی دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 6985   |   7 روز مانده به انقضا  
 
بازاریاب حضوری | کاریابی | 1400/2/22
آموزش داده می شود
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 6988   |   7 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1400/2/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6981   |   7 روز مانده به انقضا  
 
انباردار | کاریابی | 1400/2/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6982   |   7 روز مانده به انقضا  
 
بازاریاب | کاریابی | 1400/2/21

 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 6978   |   7 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/2/21

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه
 
کد شغل: 6979   |   7 روز مانده به انقضا  
 
مهندس محصول | کاریابی | 1400/2/21
ترجیحا دارای سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6983   |   7 روز مانده به انقضا  
 
کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/2/21
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6984   |   7 روز مانده به انقضا  
 
خدمات | کاریابی | 1400/2/21

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6980   |   7 روز مانده به انقضا  
 
کارگرساده | کاریابی | 1400/2/20

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6974   |   7 روز مانده به انقضا  
 
مهندس برق | کاریابی | 1400/2/20

 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6975   |   7 روز مانده به انقضا  
 
حسابدار | کاریابی | 1400/2/20
دارای سابقه کاری مرتبط
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6977   |   7 روز مانده به انقضا  
 
مسئول دفتر | کاریابی | 1400/2/20
دارای سابقه کاری مرتبط مسلط به ورد و اکسل
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6976   |   7 روز مانده به انقضا  
 
تاسیسات | کاریابی | 1400/2/19
دارای سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6969   |   7 روز مانده به انقضا  
 
اپراتور | کاریابی | 1400/2/19
دارای مهارت و سابقه کار
 
 
تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6970   |   7 روز مانده به انقضا  
 
مهندس عمران | کاریابی | 1400/2/19

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6971   |   7 روز مانده به انقضا  
 
مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/2/19

 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6972   |   7 روز مانده به انقضا  
 
خدمات | کاریابی | 1400/2/19

 
 
تمام وقت روزانه - زن مجرد/متاهل بیمه سرویس
 
کد شغل: 6967   |   7 روز مانده به انقضا  
 

  >>       بعدی   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10